کوریای شمالی مذاکرات سطح عالی با کوریای جنوبی را لغو نموده است

کوریای شمالی مذاکرات سطح عالی با کوریای جنوبی را که قراربود امروز برگزار شوند روی تمرینات نظامی مشترک سئول با ایالات متحده لغو نموده است. حدود یک صد طیاره جنگی ایالات متحده و کوریای جنوبی روز جمعه تمرینات میکس تهندر را شروع نمودند. خبرگزاری رسمی شمال، کِ سی اِن اِی گفت که تمرینات مذکور یک تحریک و یک مشق برای یک حمله اند. قراربود که مذاکرات با کوریای جنوبی که در اوایل این هفته مورد موافقه قرار گرفتند درپانمونجوم ، یک محوطه  نظامی در ناحیه غیر نظامی ساخته شده میان دو کشور صورت گیرند. بعلاوه ، پیانگ یانگ تهدید نموده است که کنفرانس سران خیلی مورد انتظار میان رهبر اش کیم جونگ اون و رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترمپ بتاریخ دوازدهم ماه آینده را منسوخ خواهد کرد. یک سخنگوی ایالات متحده امریکا گفت که هیچ چیز بر انگیزنده درباره مشق های نظامی وجود ندارد و اضافه نمود که آنها آمادگی برای ملاقات میان آقای ترمپ و آقای کیم را ادامه خواهند داد. ایالات متحده و کوریای جنوبی همیشه اصرار ورزیده اند که چنان تمرینات فقط برای مقاصد دفاعی اند