گاربائین موگوروزا  وینس ولیمز را در مسابقه نهایی تینس زنان ویمبلدن شکست داد

 گاربائین موگوروزا  وینس ولیمز را با ۵- ۷ و ۰-۶ شکست داده لقب مسابقات سنگلز زنان ویمبلدن را برده است. در برخورد نهایی در آل انگلیند کلب در لندن،بازیکن اسپانیایی ۲۳ ساله برنده ۵ باری وینس ولیمز را در فقط یک ساعت و ۱۷ دقیقه مغلوب نموده اولین لقب ویمبلدن و دومین لقب گراند سلیمش را حاصل نمود. بازیکن اسپانیایی مذکور برنده فرنچ اوپن سال ۲۰۱۶ نیز شده بود