گردشگران به امارات متحده عربی می توانند تقاضای پنجم درصد بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هنگام بازدید از کشور اعمال کنند

گردشگران به امارات متحده عربی می توانند تقاضای پنجم درصد بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هنگام بازدید از کشور اعمال کنند. این بروز چهارشنبه توسط کابینه امارات متحده عربی اعلام شد. براساس بیانیه ای در وام، آژانس خبری دولت امارات متحده عربی، سیستم بازپرداخت مالیات به منظور حمایت از رشد گردشگری امارات متحده عربی طراحی شده است. گفت که این سیستم از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ در همکاری با شرکت تخصصی بین المللی خدمات بهبود مالیات آغاز خواهد شد. براساس برآورد، مجموع ۲.۶ میلیون گردشگر هندئی در امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ درصد از کل بازدید کنندگان امارات متحده عربی رسیده است. از اول ماه جنوری امسال، امارات متحده عربی برای اولین بار پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای اجناس و خدمات معرفی کرد.