گزارش رادیوی روی مراسم گشایشی نمایشگاه تجارت بین المللی هند سال ۲۰۱۷ میلادی

تهیه و تقدیم کننده : انظر نجمی