گزارش رادیوی روی مراسم گشایشی تجارت بین المللی هند سال ۲۰۱۶ میلادی

توسط آقای انظر نجمی

trade-fair-2016