گزارش رادیوی روی نقش ویژه افغانستان در نمایشگاه بین المللی تجارتی سال ۲۰۱۸ میلادی

تهیه و تقدیم کننده: نوید جعفری