گزارش رادیوی مراسم گشایشی سیمینار دو روزه بین المللی روی ادبیات فارسی دری در آخرین دوره مغولان هند  (۱۷۰۷-۱۸۵۷ میلادی ) با توجه ویژه به مرزا عبد القادر بیدل

برگزارشده در روزهای ششم و هفتم نوامبر ۲۰۱۷ میلادی در ایوان غالب، دهلی جدید

تهیه و تقدیم کننده : انظر نجمی

مراسم اختتامیه سیمینار دو روزه بین المللی روی ادبیات فارسی دری در آخرین دوره مغولان هند (۱۷۰۷-۱۸۵۷ میلادی ) با توجه ویژه به مرزا عبد القادر بیدل

تهیه و تقدیم کننده : انظر نجمی