یک مقام در افغانستان گفت که در دنبال انفجار خمپاره در ولایت شرق لاگمان ۷ کودک کشته شدند و کودکان دیگر جراحت دیدند

 یک مقام در افغانستان گفت که در دنبال انفجار خمپاره در ولایت شرق لاگمان ۷ کودک کشته شدند و کودکان دیگر جراحت دیدند. اسعد الله دولت زیی نطاق والی لاگمان گفت موقعیت ایجاد می شود که چگونه کودکان خمپاره را یافتند و چرا آن منفجر گردید، تحت تحقیقات هستند. او گفت که تمام قربانیان زیر سن سال ۱۵ هستند. انفجار در اطراف شهر میتارلام پایتخت ولایت صورت گرفت.