۱۵ مین  نشست وزرای خلیج بنگال برای همکاری های چند جانبه فنی و اقتصادی روز گذشته در کاتماندو به پایان رسید

 

۱۵ مین  نشست وزرای خلیج بنگال برای همکاری های چند جانبه فنی و اقتصادی روز گذشته در کاتماندو به پایان رسید. در بیانیه مشترکی که پس از نشست منتشر شد، اعضای موافقت کردند تلاش های مشترک خود را برای تحقق اهداف و اهداف گروه مندرج در آن تشدید نمایند، و متعهد به ایجاد بیمستیگ قوی تر، موثرتر و نتیجه گیر شدند. اعضای همچنین تأیید تعهد خود را برای تشدید تلاش های خود برای تحقق بخشیدن به دستورالعمل ها و برنامه کاری اقداماتی که رهبران طی  نشست گوا در سال ۲۰۱۶ موافقت کردند، تایید نمودند. آنها توافق کردند تا نیاز به همکاری بیشتر در تجارت و سرمایه گذاری را به منظور تقویت ادغام منطقه ای در خلیج بنگال تأکید نمایند. اعضای این سازمان همچنین اهمیت فوق العاده به دست آوردن زود هنگام منطقه آزاد تجاری بیمستیگ را به رسمیت شناختند. کمیته مذاکره تجاری و گروه های کاری جهت تسریع در نهایی شدن موافقت نامه های تشکیل دهنده آن به کار گرفته شد. اعضای این سازمان همچنین از مقامات برای تأیید زودهنگام موافقتنامه تسهیل تجارت بیمستیگ و موافقت نامه بیمستیگ در زمینه کمک های متقابل در امور گمرکی خواستار شدند. وزیران خارجه ابراز رضایت کردند که یادداشت تفاهم  درباره ایجاد اتصال شبکه بیمستیگ برای امضای آماده است. آنها همچنین از راه اندازی شبکه های دیگرهند برای تقویت همکاری میان نهادهای مهم پزشکی در منطقه استقبال کردند. آنها تعهد قوی رهبران خود را برای مبارزه با تروریسم، که یکی از مهمترین تهدیدات برای صلح و ثبات منطقه است، تکرار کرد. اعضای توافق کردند اقدامات مشخصی را برای تقویت همکاری و هماهنگی بین سازمان های اجرای قانون، اطلاعات و امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ کنند. آنها همچنین از دولت هند به خاطر برگزاری اولین نشست سالانه روس امنیت ملی در دهلی جدید در ۲۱ مارس ۲۰۱۷ ابراز قدردانی نمودند. رهبران هیئت نمایندگی بنگلادش، بوتان، هند، میانمار، سریلانکا و تایلند، از مقامات نپال به خاطر مهمان نوازی گرم و ترتیبات عالی برای این جلسه قدردانی نمودند. در بیانیه ای آمده است که وزیران منتظر نشست در نپال برای جلسه ماهانه شانزدهم و نشست چهارم بیمستیگ هستند.