هند در عالیترین ده در اِف دی آی جایش را نگه دارد...

نویسنده: دکتر لیکها اِس چکربارتی مترجم: هما ددوال هند در مورد جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( اِف دی آی) ۱۶ در صد از ۴۲ بلیون دالر به ۴۹ بلیون دالر در ۲۰۱۹ حاصل نموده است که مقام او را میان عالیت...

رئیس پالیسی امنیت و امور خارجی اتحادیه اروپا از رشته های محکم با هند ت...

نویسنده: دکتر سنگهامترا سرما مترجم: هما ددوال نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و پالیسی امنیتی جوزیف بوریل فونتلس اخیراً در هند حضور داشت جائیکه او در مذاکرات رایسینا ۲۰۲۰ اشتراک نمود. ضمن ...

پرتاب موفقیت آمیز قمر مصنوعی هندی جی سیت – 30...

نویسنده: بیمان باسو مترجم: دی دی سوامی پرتاب موفقیت آمیز چهل و یکمین قمر مصنوعی مخابراتی هند – “جی سیت –30″، بتاریخ هفدهمین جنوری 2020 برای تضمین نمودن خدمات مخابراتی مسلسل، قدم مهمی بود،...

سرعت جدید در مناسبات هند و لتونی

نویسنده: اشوک مکرجی مترجم: هما ددوال  بازدید رسمی وزیر امور خارجه لتونی ایدگرس رینکیویکس از هند سرعت اخیر در مناسبات دو جانبه هند با لتونی را پیش می برد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ وزیر هند برای امور تکنولو...

عمان: پایان یک عهد

نویسنده: دکتر لکشمی پرییا مترجم: هما ددوال با اشاره به خاتمه یک عهد، قابوس بن سعيد آل سعيد، که برای ۵ دهه حکومت داشت، در ۱۰هم جنوری بعد از بیماری طولانی در گذشت و راهی برای تغییر پاسبانی در کشور مهم ...

اولین بازدید وزیر امور خارجه سری لنکا از هند...

نویسنده: گلبین سلطانه مترجم: دی دی سوامی وزیر امور خارجه، توسعه مهارت، کارگزینی و کار، دینیش گوناوردنا اولین مسافرت رسمی خارجی به هند نمود. یک هیئت عالی رتبه چهار نفری به معیت او بود. این بازدید دنبا...

پتانشیل علمی برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی...

نویسنده: اِن بهدران نایر مترجم: محمد عامر علم به طور سنتی در چهار دیوار آزمایشگاه باقی مانده است اما تمرکز هند به تبدیلی این مربوط به جامعه برای کمک کشور به طرف مسیر پیشرفت است. رهبران ملی هند در برن...

توجه بر انکشاف دهی بوسیله تحقیق و انکشاف...

نویسنده: بیمن باسو مترجم: هما ددوال انکشاف دهی بوسیله علوم و تکنالوژی برای پر کردن شگاف بین کشاورزان و تولید کنندگان تکنالوژی مورد نیاز است، این توجه عمده دولت برای افزایش در آمد جامع کشاورزان می باش...