آقای سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، برای در ۲۵-۲۶ جنوری از ه...

آقای سیریل رامافوسا ، رئیس جمهور افریقای جنوبی در روز ۲۵-۲۶ ماه روان منحیث مهمان افتخاری برای روز جمهوری ۲۰۱۹ میلادی از هند سفر خواهد نمود. آقای رامافوسا همراهی بانوی اول آنکشور داشته باشد و هئیت سطح...

دولت گفته است که وی از حضور۳۱ تن از ایالت راخین واقع در کشور میانمار م...

دولت گفته است که وی از حضور۳۱ تن از ایالت راخین واقع در کشور میانمار آگاه است . این افراد فعلاً در مرز بنگلا دیش و هند قرار دادند. آقای راویش کمار سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به یک سوال راجع به ح...

پانزدهمین جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امروز با خطابه کلیدی رئیس ج...

پانزدهمین جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امسال امروز با خطابه کلیدی آقای رام نات کووند رئیس جمهور محترم کشور به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور محترم جوایز افتخاری هندیان مقیم خارج به ۳۰ برنده از سرتا...

دو کشتی حامل اعضای خدمه هند، ترکیه و لیبی در روسیه آتش گرفتند و حداقل ...

دو کشتی حامل اعضای خدمه هند، ترکیه و لیبی در ناحیه دره کرچ واقع در روسیه آتش گرفتند و حداقل ۱۴ ملوان را کشته به  جا گذاشت. حریق مذکور روز جمعه فراتر از قلمروهای آبی روسیه اتفاق افتاد . این دو قایق دا...

هند دختران را با اختیار می سازد

نویسنده: مانیش آنند مترجم: محمد انظر نجمی هند در یک مدت کوتاه چهارو نیم سال، در ضد تعصبات و تبعیضات اجتماعی علیه دختران موفقانه جنگیده نتایج قابل ملاحظه بدست آورده است. کمپائن عنوانی “بیتی بچاو...

درتینس باز استرالیایی، سیرنیا ولیمز، کارولینا پلسوکوف، ، نائومی اوزاکا...

درتینس باز استرالیایی، سیرنیا ولیمز، کارولینا پلسوکوف، ، نائومی اوزاکا و الینا سیتولینا وارد مسابقات ربع نهایی مسابقات سنگلز زنان شده اند. در دور شانزده مسابقه در ملبورن دیروز سیرینا بازیکن شماره یک ...

در پاکستان، سه کارگر در یک انفجار گاز در یک کان زغال سنگ در ولسوالی دک...

در پاکستان، سه کارگر در یک انفجار گاز در یک کان زغال سنگ در ولسوالی دکی ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. یک بیانیه رسمی گفت که سه کارگر دیگر در کان زغال سنگ که بعد از انفجار فروریخت به دام افتاده می...