هند روی مرگ یک غیرنظامی معصوم در تیراندازی اعتراض شدید علیه پاکستان نش...

هند روی مرگ یک تن غیرنظامی معصوم در تیراندازی تخلف ورزی آتش بس توسط نیروی پاکستانی بتاریخ۱۱ ماه روان در سکتور سندربانی، اعتراض شدید علیه پاکستان نشان دادند. وزارت امور خارجه در یک بیانیه گفت که وی یک...

رئیس جمهور به ترفیع منصب قاضی سنجیو کنّا و قاضی دینیش ماهیشوری در ستره...

آقای رام نات کووند رئیس جمهور کشور به ترفیع منصب قاضی سنجیو کنّا و قاضی دینیش ماهیشوری در ستره محکمه رضایت خود داده است.قاضی کنّا فعلاً یک قاضی محکمه عالی دهلی می باشد و قاضی مهیشوری قاضی القضات محکم...

اردو آمریکی : در سوریه، دو عضو خدمات آمریکی و دو غیر نظامی آمریکی میان...

در سوریه، اردو آمریکی گفت که دو تن عضو خدمات آمریکی و دو نفر غیر نظامی آمریکی میان آنهایی قرار دارند که طی یک انفجار وجود دارند درحالیکه دیروز گشت زنی می کردند.قوماند مرکزی ایالات متحده گفت که یکی از...

آیا پاکستان سی پی اِی سی را کاهش هزینه می کند...

نویسنده: دکتر زینب اختر مترجم: هما ددوال دولت پاکستان تحریک انصاف در راس عمران خان قبلاً گفته بود که آن برای تضمین شفّافیت مزید و نجات از فساد از پروژه های راه روی اقتصادی چین و پاکستان بررسی خواهد ن...

فعالیت بندر چابهار : پیروزی دیگر در مناسبات هند ، ایران و افغانستان...

نویسنده: ستیا جیت موهانتی  مترجم: هما ددوال  قرارداد سه جانبه بین هند ، ایران و افغانستان درباره تاسیس راه روی حمل و نقل و انتقال بین المللی ، که بنام قرارداد چابهار معروف است ، نتیجه دورهای مذاکرات ...

 هند بازی کن مهم در سیستم کثیر الجانبه در کولن ماریه فرناندا اسپینوسا...

ضمن ستایش از هند برای بودن بازی کن بسیار مهم در سیستم کثیر الجانبه رئیس اسامبله عمومی متحد ماریه فرناندا اسپینوسا گفته است که کشور مذکور در نواحی اقدام محیط و لغو فقر نیروی راهنمایی کننده است. در مصا...