در بازی کریکت، اولین مسابقه سری پنج مسابقه بازی یک روزه ما بین هند و ...

در بازی کریکت، اولین مسابقه سری پنج مسابقه بازی یک روزه ما بین هند و زیلاند نو امروز در میک لین پارک ناییر بازی خواهد شد. تیم هند بریاست ویرات کوهلی به اثر موفقیت سفر تاریخی اخیر شان به استرالیا با ر...

مسابقه جویی کاملا هریس در انتخابات رئیس جمهورآمریکا، جامعه هند – آمریک...

مسابقه جوی خانم کاملا هریس، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا جامعه هند – آمریکی را به هیجان در آورده است. این قانون گذار ۵۴ ساله به منظور پیروز شدن در برابر دونلد ترنپ رئیس جمهور روز دو ش...

آقای سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، برای در ۲۵-۲۶ جنوری از ه...

آقای سیریل رامافوسا ، رئیس جمهور افریقای جنوبی در روز ۲۵-۲۶ ماه روان منحیث مهمان افتخاری برای روز جمهوری ۲۰۱۹ میلادی از هند سفر خواهد نمود. آقای رامافوسا همراهی بانوی اول آنکشور داشته باشد و هئیت سطح...

دولت گفته است که وی از حضور۳۱ تن از ایالت راخین واقع در کشور میانمار م...

دولت گفته است که وی از حضور۳۱ تن از ایالت راخین واقع در کشور میانمار آگاه است . این افراد فعلاً در مرز بنگلا دیش و هند قرار دادند. آقای راویش کمار سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به یک سوال راجع به ح...

پانزدهمین جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امروز با خطابه کلیدی رئیس ج...

پانزدهمین جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امسال امروز با خطابه کلیدی آقای رام نات کووند رئیس جمهور محترم کشور به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور محترم جوایز افتخاری هندیان مقیم خارج به ۳۰ برنده از سرتا...

دو کشتی حامل اعضای خدمه هند، ترکیه و لیبی در روسیه آتش گرفتند و حداقل ...

دو کشتی حامل اعضای خدمه هند، ترکیه و لیبی در ناحیه دره کرچ واقع در روسیه آتش گرفتند و حداقل ۱۴ ملوان را کشته به  جا گذاشت. حریق مذکور روز جمعه فراتر از قلمروهای آبی روسیه اتفاق افتاد . این دو قایق دا...