رئیس جمهور امروز پردهان منتری راشتریه بال پرسکار سال ۲۰۱۹ را اعطا خواه...

رئیس جمهور رام نات کووند امروز پردهان منتری راشتریه بال پرسکار سال ۲۰۱۹ یعنی جائزه ملی صدراعظم برای اطفال را در کاخ ریاست جمهوری اعطا خواهد کرد. جائزه مذکور در دو زمره بال شکتی پرسکار و بال کلیان پرس...

گزارش: هند بین معتبرترین ملل جهان می باشد...

هند بین معتبر ترین ملل در جهان از لحاظ حکومت، تجارت، اِن جی او ها و رسانه ها  قرار دارد. گزارش سال ۲۰۱۹ ایدلمین ترست بیرومتر که روز دو شنبه قبل از نشست فورم اقتصادی جهانی در داوس منتشر شد گفت که شاخص...

آلمان تعزیرات را بر شرکت هوایی ایران روی حملات در اروپا تحمیل نموده اس...

آلمان روز دو شنبه گفت که شرکت هوایی ایرانی، مهان ایئر را در میدان های هوایی اش در یک تشدید تعزیرات اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپایی علیه تهران روی حملات بر مخالفین در بلوک ممنوع کرده است. سخنگوی وزارت ...

 در بازی تینس، انکیتا رینا از هند  تورنمنت زنان فدراسیون بین المللی تی...

انکیتا رینا تینس باز هندی تورنمنت زنان ۲۵ هزار دالری فدراسیون بین المللی تینس در سنگاپور را برده است. انکیتا دیروز در مسابقه نهایی به بازی کن هلندی آرانتژا روس با ۳-۶ ، ۲-۶ شکست داد. وی برای بردن اول...

دروغگویی

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی