سوال امریکا – ترکیه و کرد

نویسنده:دکتر محمد مدثر قمر مترجم: هما ددوال امریکا و ترکیه بار دیگر درباره سوال کردی در شام شمالی به راه تصادم آمده اند. رکود تازه نتیجه تهدیدات ترکیه برای حمله بر منبیج، شهر وقوع استراتیژک در حکومت ...

در بازی بدمنتن ، ساینا نیهوال  وارد مسابقات نیمه نهایی مالیزیا ماسترس ...

در بازی بدمنتن ، ساینا نیهوال دیروز  وارد مسابقات نیمه نهایی مالیزیا ماسترس در کوالا لمپورگردیده است. آن بازیکن هندی داری درجه هفتم در مسابقات ربع نهایی واحدهای زنان به قهرمان اسبق جهانی نوزومی اوکوه...

دیدار صدراعظم مودی از ممبی

قراراست صدراعظم نریندر مودی امروز از ممبی ، هازیرا در گجرات و سیل واسا ،پایتخت خاک مرکزی دادرا و ناگرحویلی دیدن کند. در ممبی ، موصوف از ساختمان نوین برای موزه ملی سینمای هند افتتاح  و به گردهمایی خطا...

پارلمان جرمنی یک مسوده قانونی را اتخاذ نموده که کشورهای افریقای شمالی ...

پارلمان جرمنی یک مسوده قانونی را اتخاذ نموده که کشورهای افریقای شمالی الجیریا ، تونیشیا و مراکش و نیز کرجستان را بعنوان کشورهای مصون نژاد مشخص می نماید. هورست سیهوفر وزیر داخله جرمنی گفت که این قانون...

امضاء توافقنامه های قرض به وام کمک انکشاف رسمی جاپان به هند توسط مرکز ...

مرکز و آژانس همکاری بین المللی جاپان توافق نامه های قرض به وام کمک انکشاف رسمی جاپان به هند امضاء نموده است. وام کمک انکشاف رسمی برای پروژه بناء سازی مرحله اول راه کمربندی چنایی با مبلغ ۲۴۷۰کرور روپی...

صدراعظم: هند هدف بودن در فهرست عالیترین ۵۰ در ای اُ دی بی تا سال آینده...

صدراعظم نریندر مودی در روز جمعه گفت که هند هدف بودن در فهرست عالیترین ۵۰کشور در طبقه ای اُ دی بی یعنی آسانی در انجام تجارت تا سال آینده دارد. در خطابیه گشایش در نهمین قسمت جلسه سران جهانی گجرات درخشا...