در کرکت ، مسابقه بین المللی یک روزه نهایی سری سه مسابقه میان هند و اس...

در کرکت ، مسابقه بین المللی یک روزه نهایی سری سه مسابقه میان هند و استرالیا امروز در ملبورن بازی می شود. مسابقه مذکور  درساعت هفت و پنجاه دقیقه  صبح طبق وقت معیاری هند شروع شد. سری مذکور  فعلاً با یک...

شکست قرار داد بریکست :نظر قریب بر امکانات آتیه...

نویسنده: دکتر سنگهامترا سرما مترجم: هماددوال بی ثباتی های مربوطه بریکست با طردد قرار داد بریکست تهریسا می با ۲۳۰ رای بیشتر ظاهر شدند. با این تحول بیم دولت کنزرویتو در نظر بود، طوریکه رهبر حزب لیبر جی...

 خانم ترزا می صدراعظم بریتانیا رای اعتماد را برد...

بعد از روزی که دولت خانم ترزا می صدراعظم بریتانیا با یک شکست تاریخی پارلمانی روی معاله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مواجه شد،وی رای اعتماد را برده است و از انتخابات عمومی جلوگیری کرد.این خانم با ۳۲...

 قرار است اسرو روز پنجشنبه در هفته آینده نخستین پرتاب خود بعمل آورد...

انجمن تفحصات  فضای ملی المخفف اسرو در این سال روز پنجشنبه هفته آینده برای اولین پرتاب خود برنامه ریزی کرده است. پی اِس اِل وی ۴۴ از بندر هوای مرکز فضای ستیش دهون واقع در سری هری کوتا پرواز خواهد کرد....

اجتماع روز هندیان مقیم خارج از کشور در هفته آینده در وارانسی شروع می ش...

خانم سوشما سوراج وزیر امور خارجه امروز گفت که اجتماع روز هندیان مقیم خارج از کشور در هفته آینده در وارانسی شروع خواهد شد و تمرکز این اجتماع روی متصل کردن نسل های نوین هندی نژاد به سرزمین میهن خواهد ش...

اجلاسیه بودجه پارلمان از ۲۱جنوری شروع می شود...

اجلاس بودجه پارلمانی بتاریخ ۲۱ این ماه آغاز خواهد یافت. این  اجلاسیه به خطابه آقای رام نات کووند رئیس جمهور محترم هند به نشست مشترکه هر دو مجلس پارلمان بساعت ۱۱ صبح به تالار مجلسی شروع خواهد شد. بودج...

هند روی مرگ یک غیرنظامی معصوم در تیراندازی اعتراض شدید علیه پاکستان نش...

هند روی مرگ یک تن غیرنظامی معصوم در تیراندازی تخلف ورزی آتش بس توسط نیروی پاکستانی بتاریخ۱۱ ماه روان در سکتور سندربانی، اعتراض شدید علیه پاکستان نشان دادند. وزارت امور خارجه در یک بیانیه گفت که وی یک...

رئیس جمهور به ترفیع منصب قاضی سنجیو کنّا و قاضی دینیش ماهیشوری در ستره...

آقای رام نات کووند رئیس جمهور کشور به ترفیع منصب قاضی سنجیو کنّا و قاضی دینیش ماهیشوری در ستره محکمه رضایت خود داده است.قاضی کنّا فعلاً یک قاضی محکمه عالی دهلی می باشد و قاضی مهیشوری قاضی القضات محکم...

اردو آمریکی : در سوریه، دو عضو خدمات آمریکی و دو غیر نظامی آمریکی میان...

در سوریه، اردو آمریکی گفت که دو تن عضو خدمات آمریکی و دو نفر غیر نظامی آمریکی میان آنهایی قرار دارند که طی یک انفجار وجود دارند درحالیکه دیروز گشت زنی می کردند.قوماند مرکزی ایالات متحده گفت که یکی از...