آیا پاکستان سی پی اِی سی را کاهش هزینه می کند...

نویسنده: دکتر زینب اختر مترجم: هما ددوال دولت پاکستان تحریک انصاف در راس عمران خان قبلاً گفته بود که آن برای تضمین شفّافیت مزید و نجات از فساد از پروژه های راه روی اقتصادی چین و پاکستان بررسی خواهد ن...

فعالیت بندر چابهار : پیروزی دیگر در مناسبات هند ، ایران و افغانستان...

نویسنده: ستیا جیت موهانتی  مترجم: هما ددوال  قرارداد سه جانبه بین هند ، ایران و افغانستان درباره تاسیس راه روی حمل و نقل و انتقال بین المللی ، که بنام قرارداد چابهار معروف است ، نتیجه دورهای مذاکرات ...

 هند بازی کن مهم در سیستم کثیر الجانبه در کولن ماریه فرناندا اسپینوسا...

ضمن ستایش از هند برای بودن بازی کن بسیار مهم در سیستم کثیر الجانبه رئیس اسامبله عمومی متحد ماریه فرناندا اسپینوسا گفته است که کشور مذکور در نواحی اقدام محیط و لغو فقر نیروی راهنمایی کننده است. در مصا...

صدراعظم از گذرگاه فرعی در کیرالا افتتاح نموده و سنگ تهداب پروژه های ان...

آقای نریندر مودی صدراعظم کشور گفته است که دولتش برای فراهم کردن اتصال سرک به تمام محلات سکنی روستایی در کشور متعهد می باشد.موصوف اظهار داشت که حالا ۹۰ فی صد محلات سکنی روستایی متصل شده اند.موصوف به ی...

وزیر زراعت: شرکت های تعاونی یک نقش مهم در مضاعف کردن در آمد کشاورزان ا...

آقای رادا موهن سینگ وزیر زراعت و رفاه کشاورزان گفته است که شرکت های تعاونی یک نقش مهم در دست آوردن هدف دولت برای مضاعف کردن در آمد کشاورزان تا سال ۲۰۲۲ میلادی ایفاء خواهند نمود.وزیر موصوف ضمن سخنرانی...