عربستان سعودی و امارت متحده عرب یک امداد پنج میلیون  دالر امریکایی به ...

 عربستان سعودی و امارت متحده عرب یک امداد پنج میلیون  دالر امریکایی به کشور جنگ زده یمن اعلام نمودند. عربستان سعودی و امارات متحده عرب که از یک ائتلاف نظامی علیه شورشیان هوسی در یمن رهبری میکنند، روز...