تنش های تجارتی هند و امریکا

نویسنده: داکتر لکا چاکرورتی مترجم: هما ددوال   اخیراً وزیر تجارت و بازرگانی امریکا دلبر روس هند را منحیث کشوری با علی ترین تعرفه ها در جهان توصیف نمود. او برای اشتراک کردن در یازدهمین ” فورم تج...

واکنش ملل آسیایی به جلسه فورم چینی کمر بند و سرک...

نویسنده: رتن سالدی مترجم:محمد انظر نجمی بیانیه مشترک صادر شده در پایان دومین جلسه سران رهبران فورم کمر بند و سرک در بیجنگ آرزوی اعضاء را برای اتصال بزرگتر وهمکاری مزید برای سودهای باهمی و عُمران همه ...

پاکستان درباره اظهر خاموش است

نویسنده: اشوک بهوریا مترجم: هما ددوال چین مسدودیت پیشنهاد برای شامل کردن مسعود اظهر در فهرست قیوداتی ملل متحد راجع به اشخاص و شبکات ممنوع شده را در یکم ماه مئ لغو نمود. چین مکرراً اقدامات مربوطه در ی...

آغاز عهد ریوای جاپان

 نویسنده: دکتر تیتلی باسو مترجم: هما ددوال در یکم ماه مئ ۲۰۱۹ جاپان زمان جدید ریوا را در برگرفت طوریکه شاه جدید جاپان ناروهیتو بعد از استعفا تاریخی شاه جاپانی از ۱۸۱۷ به تخت کرسنتیمم صعود کرد. امپرات...

امریکا و هند و معافیت قیودات ایرانی

نویسنده:دکتر استوتی بنرجی مترجم : محمد انظر نجمی در اوایل هفته جاری، مایک پومپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلان کرد که امریکا معافیت برای تورید نفت از ایران را تجدید نخواهد کرد. هند، چین و متحدین...