پاکستان روبروی انزوا

نویسنده: کوشیک رای مترجم: محمد انظر نجمی مساعی پاکستان در جهت بین المللی سازی مسئله کشمیر مواجه با هوای نامساعد گردیده است. حتی چین و عربستان سعودی – دوستان  ثابت قدم پاکستان روی اقدام ناگاه اسلام آب...

مذاکرات آمریکا- طالبان و گزینش هند

نویسنده: دکتر سمرتی پاتنایک مترجم: دی دی سوامی دوره هشتم مذاکرات ایالات متحده – طالبان با خبر خوش قرار داد نهایی صلح، به پایان رسید و با آن عساکر ایالات متحده خواهند توانست که طی چوکات معینه وق...

مدرن سازی نیروهای مسلح هند

نویسنده: اوتام کومار بیسواس مترجم: نوید جعفری تحولات در همسایگی فوری هند طی یک دهه گذشته بموجب فعالیت های تروریستی به کمک خارجی در مناطق مرزی ، این کشور به نیازمندی فوری برای افزودن قابلیت های نیروها...

واکنش شدید پاکستان

نویسنده:‌دکتر زینب اختر مترجم: محمد انظر نجمی الغای ماده ۳۷۰از قانون اساسی هند پاکستان را آشفته و بر افروخته کرده است. آن کشور واکنش شدید نموده چون وی هرگز این چنین قدم از طرف دهلی نو در نظر نمی داشت...

روابط هند و آسیان : تشکیل و تحکیم اشتراک...

نویسنده: دکتر تیتلی باسو  مترجم: محمد انظر نجمی دکتر اِس جی شنکر وزیر امور خارجه هند با هدف جلو بردن پالیسی هندی اقدام با شرق و نظریه هند و پاسفیک این کشور از بانکوک دیدن نمود تا در جلسه وزارتی هند و...

تغییر تاریخی در جمو و کشمیر

نویسنده: شیل کانت شرما مترجم: محمد انظر نجمی یک فرمان ریاست جمهوری تاریخی در ضمن اصلاح ماده ۳۷۰ از قانون اساسی هند اعلام شده است. این ماده شامل یک شرط موقتی بود که به ولایت جمو و کشمیر مقام ویژه ای م...

بازدید رام نات کووند رئیس جمهور هند به روابط هند و افریقای غربی تقویت ...

نویسنده: دکتر نیویدیتا رای مترجم: دی دی سوامی آقای رام نات کووند رئیس جمهور هند بازدید هفت روز طولانی به سه کشور افریقای غربی فرانسوی زبان- بنین، گامبیا و گینه انجام داد. انتخاب منزل ها اهمیت دارد چو...

هفته در پارلمان

نویسنده: یوگیش سود مترجم: دی دی سوامی این هفته مشاهده گردید که حکومت در پارلمان، لایحه ها را بتصویب می رسانده است. با بتصوب رساندن لایحه ترمیم شرکتها در سنای ملی، پارلمان همه فرمانها را تعویض نموده ا...