اولین جلسه هفدهمین مجلس نمایندگان مردم...

نویسنده: وی. موهن راو مترجم: دی دی سوامی در دنبال تشکیل هفدهمین پارلمان پس از اینکه حکومت ائتلاف ملی، دومین بار در انتخابات عمومی ماه گذشته با شعار “همراهی همه، عمران همه و اعتماد همه”، پ...

جلسه سران سازمان همکاری شانگهای

نویسنده: دکتر روپا ناراین داس مترجم : هما ددوال در پالیسی در دسترس پالیسی خارجی عمده اش بعد از پیروزی محکم انتخاباتی صدراعظم نریندر مودی در جلسه سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک، پایتخت قرقیزستان ا...

هند به جلسه جی-۷ در پاریس مدعو شد

 نویسنده: سفیر اشوک سجنّهار مترجم: هما ددوال صدراعظم نریندر مودی در ۴۵مین جلسه سران ملل جی-۷ اشتراک خواهد نمود که قرار است از ۲۴ تا ۲۶ اگست ۲۰۱۹ در بیارتس  در فرانسه جنوبی اجرا شود. هند منحیث مهمان م...

هند دسترس اش به افریقا را عمق می دهد

نویسنده: وینیت واهی مترجم: هما ددوال سعی هند برای عمق مزید و تاسیس معاملات اش با افریقا از این حقیقت اندازه شده می تواند که زود بعد از این که دومین دولت مودی زمام امور را بدست گرفت، معاون وزیر مشاور ...

جنگ پاکستان علیه فساد میان اقتصاد روبه افتاد اش...

نویسنده: کوشیک رای مترجم : هما ددوال آصف علی زرداری بنا بر اتهامات دارای حساب های جعلی بانکی توسط اداره پاسخ گوی ملی دستگیر شده است. آقای زرداری پدر بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب سیاسی مردم پاکستان و م...

جلسه والی های بانک مرکزی و وزرای مالی جی بیست...

 نویسنده: منوهر مانوج  مترجم: هما ددوال جلسه دو روزه وزرای مالی و والی های بانک مرکزی کشورهای جی بیست در فوکوکا در جاپان اجرا شد. آن در پرتو بحران اقتصادی جهانی اجرا شد. جلسه مذکور نا فقط درباره نگرا...

هند سیاستهای همجوار اول و ساگر را تکرار می کند...

نویسنده:  دکتر گلبین سلطانه مترجم: دی دی سوامی صدراعظم نریندر مودی بعد از یادگرفتن حلف وفاداری بحیث صدراعظم برای دوره دوم، طی پائین این هفته اولین سفر خارجی به مالدیو و سری لنکا بعمل آورد. مسافرت به ...

   ۵جی تکنالوژی در هند

نویسنده: کِ وی وینکتاسبرمانیان مترجم : محمد آصف جاه هند برای بیرون آمدن از پنجمین نسل تکنولوژی مخابرات دور موبائیل ۵جی در ظرف فقط ۱۰۰ روز آینده آماده است. شبکه فون موبائیل نسل آینده، برای سرعت های خی...

وقت برای لغو تاثر تغییر محیط

نویسنده: اِن. بادرن نایر مترجم: هما ددوال گزارشات اخیر اشاره می کنند که بسیاری از جاها در جهان بشمول هند در گرفت موج شدید گرم می باشند. در هند – چرو، راجستان از پیمانه ۵۰دگری سیلسیس عبور کرده است. در...