توجه بر انکشاف دهی بوسیله تحقیق و انکشاف...

نویسنده: بیمن باسو مترجم: هما ددوال انکشاف دهی بوسیله علوم و تکنالوژی برای پر کردن شگاف بین کشاورزان و تولید کنندگان تکنالوژی مورد نیاز است، این توجه عمده دولت برای افزایش در آمد جامع کشاورزان می باش...

سنگاپور قرار است به مساعی زیربناتی هند تقویت دهد...

نویسنده: دکتر راهول میشرا مترجم: هما ددوال  آقای تارمن شانموگارتنام، وزیر ارشد و وزیر هم آهنگی برای پالیسی های اجتماعی سنگاپور برای مسافرت رسمی به دهلی جدید و ممبئی عزیمت داشت. دوران بازدید اش او با ...

هند برای آرامش در خلیج تقاضا می کند

نویسنده: پی آر کماراسوامی مترجم: هما ددوال میان تنش در ناحیه خلیج فارس به دنبال هلاکت فرمانده نیروی القدس ایران، میجر جنرال قاسم سلیمانی در روز جمعه گذشته توسط امریکا، وزیر امور خارجه دکتر اِس جِ شنک...

پستی نوین پاکستان

نویسنده: اشوک سجنهار مترجم: دی دی سوامی روزه جمعه گذشته، انبوه بزرگی مشتمل بر دست کم ۴۰۰ نفر بر درم سال سرشناس ننکانه صاحب، مقدس ترین زیارت گاه های سکها یورش آورده شعارهای ضد سکها زدند. آنها از درم س...

جنگ پروکسی امریکا و ایران در بغداد

نویسنده: پروفیسور پی آر کمار سوامی مترجم: دی دی سوامی ایالات متحده پیام ما را گرفت! بدین ترتیب معترضین در حال عقب نشینی طرفدار ایرانی آخرین وضعیت اضطراری در اطراف سفارت ایالات متحده در منطقه “م...

تغییرات واهی بیشتر در پاکستان رو می دهد...

نویسنده: دکتر اشوک بهوریا مترجم: محمد انظر نجمی اخیراً، سلیم صفی ژورنالیست ارشد پاکستانی ضمن تأسف روی وضع فعلی امور در آن کشور، مقاله ای در روزنامه جنگ نوشته بر ضرورت این مطلب فشار وارد آورد که پاکست...

هند پالیسی “در اول همسایه” را تکرار می نماید...

نویسنده:پدم سینگ مترجم: محمد انظر نجمی هند متعهد به پالیسی “در اول همسایه” می باشد. از وقتیکه صدراعظم نریندر مودی ماموریت را در ماه مئ ۲۰۱۴ به عهده گرفت، او چندین مرتبه این مطلب را تکرار ...