اعطاء بسته نجاتی به پاکستان میان حملات تروریستی...

نویسنده: اشوک هاندو مترجم : هماددوال بعد ازمباحثات طولانی چندین ماه ها صندوق بین المللی پول عاقبت کار راحت دیگر مالی به پاکستان اعطاء نموده است. مشاور به صدراعظم پاکستان درباره امور اقتصادی دکتر حفیظ...

جلسه سطح وزارتی سازمان تجارتی جهان در دهلی...

نویسنده: جی سرینیواسان مترجم: هما ددوال مساعی شدید برای تقویت دادن به مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی برای قادر ساختن فقیرترین کشورها و ملل رو به رشد سازمان تجارت جهانی طی اجلاسیه وزارتی سازمان تجارت جه...

بازدید جواد ظریف از دهلی جدید

نویسنده: دکتر آصف شجاع مترجم: هما ددوال بازدید وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف از دهلی جدید در وقت تسریع مناقشه بین امریکا و ایران روخ داد. آن موقف هند در حسابه پالیسی خارجی ایران را اهمیت می دهد. وز...

تعهدات روبه تعمق هند با ترکیه

نویسنده: دیپانجن رای چودهری مترجم: محمد انظر نجمی  هند و ترکیه در گذشته اخیر پیشقدمی قاطعی در جهت افزایش اشتراک شان با دو جلسه پشت در پشت سطح مقامات ارشد نموده اند. ترکیه برای پاک کردن خط امتیاز در ر...

روابط روبه  تحکیم هند و ویتنام

  نویسنده: پروفیسور راجا رام پاندا     مترجم: دی دی سوامی آقای اِم ونکئیا ناییدو، معاون رئیس جمهور هند بازدید رسمی چهار روزه ای از ویتنام نموده که هدف اش افزایش اشتراک استراتژیک جامع مانع هند با ویتن...

افزایش کشمکش ما بین امریکا و ایران

نویسنده: آصف شجاع مترجم : محمد انظر نجمی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران اعلان کرده است که ایران بعضی از تعهداتش تحت پلان مشترک عملی جامع یا جِ سی پی اُ اِی را پس می گیرد. این اعلامیه در پاسخ استقرار نظ...

حمله انتحاری داتا دربار

نویسنده: زینب اختر مترجم : هما ددوال حمله مهلک بر زیارتگاه معروف صوفی بنام داتا دربار در لاهور در دومین روز ماه مقدس رمضان که ده نفر را هلاک و بیش از ۲۵ نفر را زخمی کرد یک بار دیگر یاد داشت ننگ می با...

 تنش های تجارتی هند و امریکا

نویسنده: داکتر لکا چاکرورتی مترجم: هما ددوال   اخیراً وزیر تجارت و بازرگانی امریکا دلبر روس هند را منحیث کشوری با علی ترین تعرفه ها در جهان توصیف نمود. او برای اشتراک کردن در یازدهمین ” فورم تج...