صدراعظم جوایز شانتی سواروپ بهتناگر برای علوم و تکنالوژی تقیدم می کند...

  صدراعظم نریندر مودی در روز چهار شنبه بر نیاز برای اتصال مردم با علوم وتکنالوژی و تجدید شدنی تاکید ورزید. او بعد از تقدیم نمودن جایزه شانتی سواروپ بهتناگر برای علوم و تکنالوژی برای سالهای ۱۸-۱۷-۶ ۲۰...

هند ثبوت محکم تخلف فضای هوایی هند توسط جیت های اِف ۱۶ پاکستان را نشان ...

هند گفت است که آن شاهد جامع تخلف جیت های اِف ۱۶ پاکستان از فضای هوایی هند برای اهدافی نمودن نکات نظامی اش بدست دارد. در مذاکرات رسانه مشترک سه خدمات در دهلی جدید دیروز افسر ارشد نیروی هوایی آر جی کِ ...

امریکا ، انگلیس و فرانسه پیشنهاد تازه ای در شورای امنیت سازمان ملل متح...

ایالات متحده، انگلیس و فرانسه پیشنهاد تازه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده اند تا مسعود اظهر رئیس گروه تروریستی مستقر در پاکستان را به عنوان یک تروریست جهانی معرفی کند. فرانسه پس از آنکه...

ایالات متحده و کوریای شمالی موفق به رسیدن به یک معاهده رسمی در اجلاس س...

ایالات متحده و کوریای شمالی موفق به رسیدن به یک معاهده رسمی در اجلاس سران هانوی نشده اند. دونالد ترمپ رئيس جمهور امريکا با گفتگو با خبرنگاران پس از اجلاس سران گفت که مذاکرات به توافق نامه منعقد شد پس...

احزاب مخالف هند از اقدام نیروی هوایی هندی علیه کمپ تروریستی جیش محمد د...

احزاب مخالف هند از اقدام نیروی هوایی هندی علیه کمپ تروریستی جیش محمد در پاکستان ستایش  نموده اند. آنها از نیروهای مسلح برای بهادر و شجاعت شان هم ستایش نمودند. در یک بیانیه ستایش شده بعداز جلسه شان در...

زندگی عادی توسط رهبران تجزیه طلب امروز در کشمیر تعطیل مانده است...

در جمو و کشمیر، امروز زندگی عادی در ولسوالی کشمیر توسط رهبران تجزیه طلب تعطیل مانده است. دوکان ها، موسسات تجارت، بازار و دفاتر خصوصی در سرینگر بسته مانده بودند و بیشتر مردم ترجیح دادن در داخل بمانند....