دولت از انتقال همگانی کووید – ۱۹ انکار کرد...

تعداد مجموعی موارد تایید شده ویروس کرونا در کشور به  ۱۲۵۱ رسیده و ۴۹ تن خارجیان شامل آنها ها می باشند.  از میان آنها ۱۰۱ مریض شفا یافته و از شفاخانه ها مرخصی شده اند درحالیکه۳۲ نفر در گذشته اند.  لاو...

نقش بزرگی سازمان های اجتماعی در جلوگیری از موهومات، بد اعتقادی و اطلا...

آقای نریندرامودی صدراعظم هند اظهار داشت که سازمان های اجتماعی برای مقابله کردن با موهومات ، عقاید و خبرهای نادرست  نقش بزرگی را بازی کرده میتوانند. صدراعظم مودی با نمایندگان سازمان های که برای فلاح ا...

بانگلادیش شهروندانش را از هند پس خواهد آورد...

 دولت بانگلادیش  برای پس اوردن  شهروندانش از هند که می خواهند به دنبال تحمیل قرنطینه در هند و بستگی سرحدات کشور  برای سفر به میهن شان برگردند، طرح‌ریزی می کند.  محمد عمران کمشنر عالی بانگلادیش در هند...

صحبت وزیر انگلیسی با وزیر خارجه هند برای مراجعت شهروندان بریتانیایی...

 دومینیک راب وزیرخارجه انگلستان روز دوشنبه اظهار داشت که در اواخر این هفته  بعلاوه ۲۰ وزیر امور خارجه دیگر او با همتایش آز هند آقای اس جی شنکر وقتی صحبت داشته که یک پلان نوین برای به کرایه گرفتن پروا...

آخرین اخبار-31/3/2020

۱.  شورای هندی تفحصات طبی (آی سی ام آر)  اولین کیت معاینه کووید-۱۶ را پذیرفته است . این کیت به وسیله سازمان تفحص و انکشاف دفاعی هند (دی آر دی او) انکشاف شده است. بهای این کیت ۱۲۰۰ روپیه می باشد. ۲. و...

آخرین اخبار-30/3/2020

۱. بر طبق آخرین اطلاعات،  ۱۰۲ نفر در هند از ویروس کرونا شفا یافته اند. ۲. قرار است صدر اعظم مودی امروز درساعت ۵ بعد از ظهر کنفرانس ویدیویی با سفیران هند بدارد. ۳. دولت مرکزی هند تولید دستگاههای تنفس ...