صدر اعظم امروز برای بازدید از مراحل تولید و ساخت واکسن کووید-19 به احم...

صدر اعظم اقای نریندرا مودی امروز برای بازدید شخصی از روند تولید و ساخت واکسن کووید-19 به یک سفر سه گانه در شهر می رود. دفتر صدر اعظم در یک توییت گفت که آقای مودی احمدآباد ، حیدرآباد و پونا بازدید می ...

صدر اعظم مودی با  وزیر ارشد تامیل نادو صحبت می کند. تیم های مرکزی برای...

صدر اعظم نریندرا مودی با ، وزیر ارشد تامیل نادو صحبت کرد و درباره اوضاع پس از طوفان و بارندگی شدید در بخش های ایالت بحث و تبادل نظر کرد. دیروز دفتر صدر اعظم در یک توییت گفت که تیم های مرکزی برای کمک ...

هند ، انگلستان به دنبال بهبود همکاری و مشارکت در دوران پس از کووید-19 ...

هند و بریتانیا بار دیگر ابراز تمایل مشترک خود برای دادن جهش کوانتومی به مشارکت در دوران پس از کووید-19 ، پس از بریکجیت کرده اند. روز گذشته در جریان گفتگوی تلفنی صدر اعظم نریندرا مودی با همتای انگلیسی...

پتانسیل عالی برای همکاری هند و آلمان در زمینه دیجیتال سازی ، شرکت های ...

وزیر خارجه هارش وردهن شرینگلا گفته است که بیماری همه گیر کووید-19 ، نیاز به زنجیره های تأمین امن تر و قابل اطمینان تری را به مرکز توجه قرار داده است. وی گفت: به رسمیت شناختن جهانی وجود دارد که نیاز ب...

وزیر بهداشت برای ریشه کن کردن سل تا سال 2025 از روزنامه نگاران کمک می ...

دکتر وردهن ، وزیر بهداشت ، برای ریشه کن کردن سل تا سال 2025 از روزنامه نگاران کمک گرفته است. دکتر وردهن خطاب به دانشجویان انستیتوی ارتباط جمعی هند در روز جمعه به صورت دیجیتال گفت که مشارکت فعال روزنا...