وزارت راه آهن چهار مقام را برطرف نموده

وزارت راه آهن چهار مقام را برطرف نموده، یک مقام را انتقال کرد و سه مقام عالیرتبه را از جمله یک مقام سطح سکرتر بُرد راه آهن به رخصتی اجیاری فرستاد. این اقدام براساس شواهد مقدماتی مربوط به حادثه قطار ر...

ارن جیتلی : مائوایست ها گرسنه سرمایه می باشند...

آقای ارن جیتلی، وزیر امور مالیه هند گفته است که قدم خارج شدن پول رائج از گردش مائوایست ها را در بسیاری قسمت های کشور و تروریستها را در ولایت جامو و کشمیر گرسنه سرمایه گزارده است. وزیر یاد شده ضمن خطا...

بهادر دویبا کابینه خود را توسعه داده است...

در نپال ، صدر اعظم شیر بهادر دویبا کابینه خود را توسعه داده است. هشت وزیر مشاور دیروز در شورای وزراء شامل شدند. اکنون تعداد کابینه دویبا به ۳۵ رسیده است که سه معاون صدر اعظم ،۲۳ وزیر درجه کابینه و هش...

حمایت روز افزون بین المللی از هند درباره دوکلام...

نویسنده : دلیپ گوش مترجم : هما ددوال رکود درباره دوکلام ، جای بر اتصال سه ملی هند بوتان و چین هنوز ادامه دارد. در این ضمن چین داتای مربوط به آب رود های فرا مرزی مثل ستلج و برهما پتر از هند با وجود قر...

بازدید رئیس جمهور هند از لاداخ

رام نات کووند رئیس جمهور هند در صبح امروز به لاداخ وارد می شود. وی اول رنگ افتخاری رئیس جمهور را به دسته نیمه نظامی لاداخ تقدیم خواهد کرد و بعداً رئیس جمهور برای بنا نهادن سنگ بنیاد پارک بودا، به مرک...