هفت گذشته در پارلمان

نویسنده : وی موهن راؤ مترجم : هما ددوال جلسه سران مونسون پارلمان بعد از تصویب چندین لایحه مهم در روز چهارشنبه به پایان رسید. هردوی مجلس پارلمان، مجلس سنا و مجلس شورای ملی بعلت وضع موجوده کوود۱۹ ۸ روز...

لایحه های کشاورزی: لحظه مهم خوشبختی برای کشاورزان...

نویسنده : شنکر کمار مترجم : هما ددوال لایحه های کشاورزی تصویب شده پارلمان حتماً برای کشاورزان کشور یک ‌لحظه مهم خوشبختی ثابت خواهد شد. لایحه مذکور نفقط کشاورزان را فرصتی برای فروختن محصولات شأن در ای...

هفته گذشته در پارلمان

نویسنده: یوگیش سود مترجم: دی دی سوامی ۲۱-۹-۲۰۲۰ دوره بارانی پارلمان با پروتوکول سخت امنیتی آغاز یافت. جریانات هر دو مجلس بدون تعطیل حتی در روز شنبه و یک شنبه، ادامه پیدا می کند. هر دو مجلس نشست چهار ...

عنوان: جلسه مجازی وزرای خارجه سازمان آیی بی یس ای...

مترجم: محمد عامر نویسنده: آش ناراین رای فورم گفتگوی هند، برازیل و آفریقای جنوبی (آیی بی یس ای) از بسیاری جهات بی نظیر است. این یک سازمان رسمی نیست. این مرکز کار یا دبیرخانه ای ندارد. این یک بلوک و ات...

هند شامل اصلاح جده می شود

نویسنده: دکتر لکشمی پریا مترجم: هما ددوال هند در اصلاح جده به روش رفتار دیجیبوتی منحیث ناظر، بعد از جلسه مجازی سطح عالی شامل شده است.دهلی جدید قسمت تیم ناظران موجوده مشتمل جاپان، ناروی ، انگلستان و ا...

وزیر دفاع می گوید هند متعهد به صلح وهمزمان آماده حفاظت از تمامیت ارضی ...

نویسنده: پدم سینگ مترجم: انظرنجمی وزیر امور دفاع هند آقای راجنات سینگ درمورد اوضاع در لداخ شرقی به مجلس نمایندگان پارلیمان  یا لوک سبها توضیحاتی ارائه داد. وزیر دفاع گفت، هند معتقد است كه امتداد مرزی...