دستگیری یک پروفیسور یک پوهنتون لاهور برای پیوند های متهمه با گروپ ترور...

یک پروفیسور در یک پوهنتون لاهور که طراح حمله ممبی سال ۲۰۰۸ و رئیس ج یو دی حافظ سعید درس مطالعات اسلامی داد همراه با دختر کاکایش برای پیوندهای متهمه شان با گروپ تروریست دولت اسلامی دستگیر شده است. طبق...

استماع قضیه علیه رهبران حزب بی جی پی در مورد انهدام ساختار مورد نزاع ا...

یک محکمه مخصوص سی بی آی امروز قضیه های انهدام ساختار مورد نزاع ایودهیای سال ۱۹۹۲ بشمول یک قضیه علیه رهبران حزب بی جی پی ال ک آدوانی ، مرلی منوهر جوشی و اومابها بهارتی را استماع خواهد کرد . استره محکم...

تقلیل یکصد و نود میلیون دالر امریکایی به پاکستان توسط اداره ترمپ در تم...

در ایالات متحده ، اداره ترمپ تقلیل یکصد و نود میلیون دالر امریکایی در اعطای مالی به پاکستان در تمویل خارجی نظامی را در مقایسه با سال مالی ۲۹۱۶  پیشنهاد کرده است. این سال اداره ایالات متحده ۳۴۴ میلیون...

ادعای گروپ تروریست دولت اسلامی در باره مسئولیت برا یحمله مرگبار در مان...

گروپ تروریست دولت اسلامی مدعی مسئولیت برای حمله مرگبار دیروز بر مانچستر ارینا شده است که ۲۲ جان را گرفت و ۵۹ نفر را مجروح نمود. مهاجم هنگام منفجر کرد ن بمب تعبیه شده در یک کنسرت موسیقی پاپ در گذشت . ...