تبریکات رئیس جمهور امریکا به صدراعظم هند روی موفقیت اخیر انتخاباتی اش...

دونالدترمپ رئیس جمهور امریکا دیروز با صدراعظم هند نریندرامودی صحبت تلیفونی داشت روی موفقیت اخیر انتخاباتی اش به وی تبریک گفت. پس اسپایسر سکرتر مطبوعاتی کاخ سفید دیروز در واشنگتن به گزارشگران گفت که ت...

جلسه صدراعظم هند با شوراء وزارء کامل

آقای نریندرا مودی صدراعظم هند جلسه ای با شوراء کامل وزراء امروز برگذار می نماید. دوران این جلسه توقع می رود که پیشرفت اسکیم های عمده و ابتکارات انکشافی دولت مورد بحث و برسی قرار گیرد. بعداز پیروزی دا...

استره محکمه از دولت تقاضا کرد تا روی علی البدلهای تفنگ های ساچمه ای غو...

 استره محکمه در  یک فیصله از دولت مرکزی تقاضا کرد تا برای پراکنده کردن انبوه مردم در جامو و کشمیر روی علی البدلهای تفنگ های ساچمه ای غور وبررسی کند. این پیشنهاد در دنبال گزارشات خرابی چشمان درنیتجه ف...

وزیر اطلاعات و نشرات:برای بسته کردن سلاخ خانه های غیر فانونی در اتراپر...

آقای ام وینکیه نائیدو وزیرامور اطلاعات و نشرات هند گفته است که رنگ فرقه ای دادن به تصمیم دولت اتراپرادیش برای بسته کردن سلاخ خانه های غیرقانونی در ولیت اتراپرادیش درست نیست. نائیدو ضمن تذکر یک گزارش ...

کشته شدن یک رخنه گر پاکستانی بوسیله قواء تامینه سرحدی در ولایت پنجاب...

یک رخنه گر پاکستانی هنگام کوشش برای وارد شدن در سیکتور گرداس پور در ولایت پنجاب دیروز بوسیله قواء تامینه سرحدی بی اِس اِف کشته شد. شوبیندو بهاردواج سخنگوی قواء بی اِس اِف گفت که عساکر بر چوکی سرحدی پ...