برگزاری سال روز نظامی با تمرین بزرگ تیراندازی غیر اتمی توسط کوریای شما...

سی اول گفت که کوریای شمالی مسلح با اسلحه هسته ای وقتی یک سالروز نظامی را با یک تمرین بزرگ تیرانداری غیر اتمی برگزار نمود که یک تحت البحری موشک هدایت شونده در کوریایی جنوبی میان تنش ها روی آرزوهای تسل...

مواصلت صدراعظم سری لانکا برای یک بازدید پنج روزه از هند در دهلی جدید...

صدراعظم سری لانکا رانیل وکرمی سنگهی دیروز برای یک بازدید رسمی پنج روزه از هند به دهلی جدید مواصلت نمود. وی با صدراعظم نریندرامودی امروز در یک ضیافت چاشت مذاکره خواهد کرد. وزیران حکومت مرکزی سشما سورا...

امضاء سه قرار داد توسط هند با ارمنستان

هند سه قرار داد را با ارمنستان امضاء کرده است که مناسبات دوجانبه را تقویت بیشتر خواهند داد. قرار داد های مذکور در بخش همکار ی کلتوری ، امور جوانان و استعمال مسالمت آمیز فضا قرار دارند. سکرتر امور شرق...

حکومت هیچ پلان ها برای مهار کردن افراطیت جناح چپ بوسیله ارتش ندارد...

حکومت هیچ پلان ها برای مستقر کردن ارتش بمنظور مهارکردن پرابلم افراطیت جناح چپ باوجود زیان های قوای نیم نظامی و پولیس ندارد. مامورین وزارت داخله گفتند که این یک مسئله امنیت داخلی است و هیچ سوال مستقر ...

تقاضای امریکا برای یک ممانعت تسلیحاتی علیه سودان جنوبی از شورای امنیت ...

ایالات متحده از شورای امینت منقسم سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که از یک ممانعت تسلیحاتی و تعزیرات علیه سودان جنوبی بعداز آنکه یک اِیلچی سازمان ملل متحد گزارش داد که جنگ آنجا بدتر می شود حمایت کند. ...

بتعویق اندازی یازده قضیه علیه صدراعظم سابق بنگله دیش بعلت بیماری اش...

یک محکمه بنگله دیش استماع در مورد یازده قضیه علیه رهبر اپوزیسیون و صدراعظم سابق خالده ضیا روی اتهامات فتنه و تحریک کردن خشونت را بعداز آنکه اعلام  شد که او بعلت بیماری نخواهد آمد بتعویق انداخته است. ...