گشایش راهروی کرتار پور

نویسنده-دکتر سمرتی ایس پتنایک مترجم: دی دی سوامی هند و پاکستان باوجود تنش دو جانبه، تصمیم گشایش راهروی کرتار پور صاحب برای  زوار را گرفته اند تا ایشان از درم شال دربار صاحب واقع در ولسوالی نرو وال ول...

چالشها در پیش “نهضت عدم انسلاک”

سکرپت: داکتر ناراین روی، دایرکتر، انستیتیوت علوم اجتماعی، دهلی آزربایجان از هژدهمین جلسه سران نهضت عدم انسلاک (NAM) هفته آینده  میزبانی میکند، این در حالیست که نهضت مذکور مورد توجه جهانیان قسمیکه قبل...

مناسبات هند و هلند  به اوج جدید می رسند...

نویسنده: پروفیسور امّو سلمی باوا مترجم: هما ددوال هند و هلند مناسبات قدیم از هفدهمین قرن دارند. در سال ۱۹۴۷ بعد از استقلال هند مناسبات رسمی بین دو کشور تاسیس شدند. مناسبات اقتصادی در سال های دهه ۱۹۷۰...

ترمپ اشاره عدم رضایت بین المللی راجع به تجاوز ترکیه علیه شام میکند...

نویسنده: پروفیسور پی آر کمارسوامی مترجم: هما ددوال تصمیم رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ راجع به تحمیل قیودات علیه ترکیه شرق میانه قبلاً آشفته را تکان داد. روز ها بعد از تصمیم اش برای عقب کشی نیروی های...

هند مناسبات کوموروس و سیرا لیون را عمق می دهد...

 نویسنده: پدم سینگ مترجم: هما ددوال معاون رئیس جمهور هند آقای اِم وینکیا نائیدو در سعی برای استحکام مزید با شبه جزیره افریقا از کوموروس و سیرا لیون بازدید نمود. منحیث همسایه دریایی هند آماده تسهیم تج...

پریشانی های رو به افزایش عمران

نویسنده: دکتر اشوک بیهوریا مترجم:محمد انظر نجمی عمران خان، صدراعظم پاکستان بازدید دو روزه ای از چین نمود. جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ارتش پاکستان روزی قبل از بازدید آقای خان به بیجنگ رسید تا با همتای...

همکاری هند در ای.تی.سی.ای: به ارتفاعات جدید می رسد...

نویسنده: وینیتی واهی  مترجم: نوید جعفری  هند بر تعهد خود نسبت به همکاری های توسعه با کشورهای شریک مشتمل بر برابری و احترام متقابل به حاکمیت مجدداً تأکید ورزید. هند علاوه بر پروژه های طبی و تحصیلی از ...