عقب کشی ایران از جِ سی پی اُ ای و تاثرات جهانی اش...

نویسنده: دکتر آصف شجاع مترجم : هما ددوال در پرتو هلاکت جنرال ایرانی قاسم سلیمانی توسط امریکا و سری های بعدی تحولات، تازه ترین وضع این است که  ایران تهدید نموده است که آن از قرار داد عدم گسترش تک...

هند در عالیترین ده در اِف دی آی جایش را نگه دارد...

نویسنده: دکتر لیکها اِس چکربارتی مترجم: هما ددوال هند در مورد جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( اِف دی آی) ۱۶ در صد از ۴۲ بلیون دالر به ۴۹ بلیون دالر در ۲۰۱۹ حاصل نموده است که مقام او را میان عالیت...

رئیس پالیسی امنیت و امور خارجی اتحادیه اروپا از رشته های محکم با هند ت...

نویسنده: دکتر سنگهامترا سرما مترجم: هما ددوال نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و پالیسی امنیتی جوزیف بوریل فونتلس اخیراً در هند حضور داشت جائیکه او در مذاکرات رایسینا ۲۰۲۰ اشتراک نمود. ضمن ...

پرتاب موفقیت آمیز قمر مصنوعی هندی جی سیت – 30...

نویسنده: بیمان باسو مترجم: دی دی سوامی پرتاب موفقیت آمیز چهل و یکمین قمر مصنوعی مخابراتی هند – “جی سیت –30″، بتاریخ هفدهمین جنوری 2020 برای تضمین نمودن خدمات مخابراتی مسلسل، قدم مهمی بود،...

همبستگی چین و پاکستان یک بار دیگر افشا شد...

نویسنده: کوشک روی مترجم:دی دی سوامی باز هم طی یک تمرین دیگر که ناکام گردید، چین مقتضی شور و مشوره غیر رسمی نسبت به موضوع کشمیر در شورای امنیت ملل متحد شد. پاکستان از این پیشنهاد حمایت کرد. هر چند اکث...

روابط هند و امریکا گامزن بر راه عمران

نویسنده: دکتر ستیوتی بینرجی مترجم: محمد انظر نجمی خانم ایلیس ویلس معاون وزیر خارجه امریکا برای امور آسیای جنوبی و مرکزی و آقای میتیو پوتینگر نائب مشاور امنیت ملی آنکشور برای حضور داشتن در یک عده جلسا...

دیالوگ رایسینا ۲۰۲۰

نویسنده: دکتر اِش ناراین رای مترجم: محمد انظر نجمی وقتیکه ما وارد دهه سوم 21مین قرن می شویم، جهان رو بروی چالش های گونا گون جهانی و تغییرات عمده قدرت می باشد. در حالیکه قدرتهای نوین رو به اوج دارند، ...

سرعت جدید در مناسبات هند و لتونی

نویسنده: اشوک مکرجی مترجم: هما ددوال  بازدید رسمی وزیر امور خارجه لتونی ایدگرس رینکیویکس از هند سرعت اخیر در مناسبات دو جانبه هند با لتونی را پیش می برد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ وزیر هند برای امور تکنولو...

عمان: پایان یک عهد

نویسنده: دکتر لکشمی پرییا مترجم: هما ددوال با اشاره به خاتمه یک عهد، قابوس بن سعيد آل سعيد، که برای ۵ دهه حکومت داشت، در ۱۰هم جنوری بعد از بیماری طولانی در گذشت و راهی برای تغییر پاسبانی در کشور مهم ...