کنفرانس بین المللی کویت برای باز سازی عراق...

نویسنده : دکتر اش ناراین رای مترجم : حفیظ الدین  کویت میزبان کنفرانس بین المللی برای باز سازی عراق شد که روی آن سازمان ملل متحد ، بانک جهانی و اتحادیه اروپایی بطور مشترک ریاست نمودند. نشست مذکور 74 م...

هند و بوتان پنجاه سال روابط شان تجلیل می نمایند...

خانم سشما سوراج وزیر امور خارجه هند گفته است چنانکه هند و بوتان ۵۰ سال روابط دپلوماتیک خود امسال تجلیل می نمایند، این یک فرصت جهت باز تاب پیشرفت بیشتر مناسبات مابین دو کشور می باشد. وی گفت که سال ۲۰۱...

 آوانی چترویدی اولین پلوت زنی طیاره جنگی می گردد...

آوانی چترویدی اولین پلوت زنی طیاره جنگی می گردد. فلائنگ آفیسر آوانی چترویدی با  گردیدن اولین زنی  هندی که طیاره جنگی را تنها پرواز می دهد تاریخچه جدید نوشته است. افسر نیروی هوایی هندی گفت که وی طیاره...

در پیرو در یک حادثه بس حداقل ۳۶ تن کشته شدهاند...

 در پیرو در یک حادثه بس حداقل ۳۶ تن کشته شده اند. این حادثه بدبختانه روز سه شنبه اتفاق افتاد وقتی که یک بس دو منزله از شاهراه تغییر راه کرده و تقریباً ۶۵۰ فت پایین از پل در اوکانا ،ولایت آریکیوپا افت...

صدراعظم : دهلیز صنعت دفاعی به منظور تضمین انکشاف  بندیلکند  گسترش داده...

نریندرامودی صدراعظم گفته است که دهلیز صنعت دفاعی به منظور تضمین انکشاف  بندیلکند در ایالت اتراپردیش گسترش داده خواهد شد. آقای مودی بعد از افتتاح جلسه سران ایالت اتراپردیش دیروز در لکهنو اظهار داشت که...