کنفرانس جهانی زبان هندی در موریشس

نویسنده: رنجیت کمار مترجم:  دی. دی. سوامی   کنفرانس جهانی زبان هندی سه روزه در پورت لوئیس، پایتخت کشور جزیره اقیانوس هندی موریشس با تصمیم توسعه زبان هندی به صحنه جهانی بپایان رسید. موریشس یک سرزمین ا...

عمران خان بعنوان بیست ودومین صدراعظم پاکستان زمام امور بدست گرفت...

نویسنده: کوشک روی مترجم: نوید جعفری عمران خان نیازی به روز شنبه گذشته منحیث بیست و دومین صدراعظم پاکستان زمام امور را بدست گرفت،ممنون حسین رئیس جمهور آنکشور به محل ایوان صدر مراسم تحلیف منعقد کرد. رئ...

هند هدف برنامه فضائ اعزام فضا نورد را تعیین کرد...

نویسنده: بیمن باسو مترجم: دی دی سوامی  در باب فروغ به برنامه فضائی هند، صدر اعظم نریندر مودی طی خطابش به ملت بموقع روز استقلال، تعهد حکومت نسبت به اعزام اولین فضا نورد هند به فضا تا به سال ۲۰۲۲از سر ...

تشدد روز افزون در افغانستان رو به انتخابات...

نویسنده :سونیل گتادی مترجم :هما ددوال تشدد روز افزون در افغانستان رو به انتخابات برای تمام آنها منبع نگرانی است که خواهان تضمین صلح و ثبات و خاتمه تمام نیروهای ترورستی در آن کشور بودند. این بالخصوص ه...

اتل – اجاتشترو

نویسنده : اسوک مکرجی مترجم : هما ددوال صدراعظم اسبق هند آقای اتل بهاری واجپایی در سن ۹۳سال در ۱۶اگست ۲۰۱۸در گزشت. آقای واجپای در ۲۰۱۵با عالیترین افتخار غیر نظامی هند ، بهارت رتن ،مفتخر شد. او در ۱۹۹۲...

ارتفاعات پالیسی خارجه هند پس از استقلال...

نویسنده: اشوک سجّنهار مترجم : انظر نجمی در جهان بسیاری تحولات مهم پس از اینکه هند ۷۱ سال پیش استقلال یافت، رخ داده است. پالیسی خارجه هند برای مطابقت نمودن با این تحولات و انتقلات بسرعت  تغییر یافته ا...

هفته ای در پارلمان

نویسنده: یوگیش سود مترجم: ابراهیم وانی اجلاس مانسونئ پارلمان که بروز جمعه به پایان رسید، بخاطر چندین اقدام توسط دولت ائتلافی ملی یا اِن. دی. اِی برای عدالت اجتماعی یادآورده خواهد شد. تصویب دو لایحه ر...