بسته برای صنعت شکر هندی

نویسنده: جی سرینیواسن مترجم: هما ددوال صنعت محصور شکر هندی مواجه مسائل بزرگ فقدان نی شکر به کاشتکاران و تولید رو به افزایش زیاد شکر بود. آن اخیراً راحت بزرگ بدست یافت. در اقدام برای کمک صنعت و کاشتکا...

امکانات صلح در صحنه افغان – پاک

نویسنده: دکترآشوک بیهوریا مترجم: دی دی سوامی چنین بنظر می رسد که بالاخره بخت ملا فضل الله دیگر با او یاری نکرد. امیر از تنظیم قدغن شده تحریک طالبان پاکستان مخفف به تی تی پی که فرار بود و طی دو تا عمل...

اعلام انتخابات مالدیو درمیان بی اعتنایی به حقوق...

نویسنده: گلبین سلطانه مترجم: دی دی سوامی بعد از تعداد زیادی از قیاس زنی ها، کمیسیون انتخابات مالدیو اعلام نموده است که اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۳ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ اجرامیگردد. عبدا...

مذاکرات تجارتی هند و ایالات متحده

نویسنده: آشوک ساجنهار مترجم: دی دی سوامی گوینده: سیما احمدی مناسبات بین هند و ایالات متحده اکنون بیشتر از هر زمان دیگر محکمتر می باشد. روش رو صعود پیوندهای دوجانبه دوران سال آخر رژیم رئیس جمهور کلتن ...

متارکه جنگ طالبان افغان و تاثرات اش

نویسنده : دکتر اسمیتا مترجم : هما ددوال دولت افغان و رهبران طالبان متارکه جنگ موقتی را دوران رخستی های مورد نظر عید الفطر اعلان کرده اند. دولت افغان گفت که آن از ۱۲ تا ۲۰ جون عملیات نظامی را باز خواه...

آغاز زمان جدید در شبه جزیره کوریای

نویسنده: اسکاند رانجان تایل  مترجم: هما ددوال جلسه سران تاریخی در سنگاپور در روزه سه شنبه بین رئیس جهمور آمریکا دونالد ترمپ و رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون آغاز زمان جدید در شبه جزیره کوریای براه می...

موقف هند راجع به یک نوار یک سرک

نویسنده: دکتر اِم اِس پراتیبا مترجم: هما ددوال  در اعلامیه چینگ دائو در سازمان همکاری شانگهای هند از حمایت پروژه اُ بی اُ آر  یک نوار و یک سرک چین اجتناب ورزید. بیانیه نهایی جائیکه ملل از اُ بی اُ آر...

جلسه سازمان همکاری شانگهای

نویسنده: پرفسور شریکانت کونداپالی مترجم : هما ددوال ۱۸ مین جلسه سران سازمان همکاری شانگهای در چینگ دائو روسه ۸ کشور عضوی را باهم آورد ، چهار کشور ناظر و شش شریک مذاکراتی ، بعلاوه متصل شدن با موسسات چ...

انتخابات پاکستان سال ۲۰۱۸ : روش ها

نویسنده: دکتر زینب اختر مترجم: دی. دی. سوامی با مبارزه و دست و پا زنی و انتشار مرام نامه های طویل از طرف همه احزاب عمده سیاسی؛ و حکومت سرپرست جدید در راس قاضی القضات اسبق ناصر الملک، پاکستان خود را ب...