بازدید معاون رئیس جمهور از آرمانیه و پولاند...

  نویسنده: سونیل گاتاده مترجم : خانم هما ددوال   مسافرت معاون رئیس جمهور هند حامد انصاری به آرمانیه و پولاند مناسبات هند با ملت را مستحکم ساخته است  که قبلاً از همیشه پر حرارتی و دوستانه وجود دا...

پاکستان جنگ نیابتی را ادامه می دهد

نویسنده: تنوسری سین گپتا مترجم: محمد آصف جا عملیات شیطانی پاکستان در جامو و کشمیر ادامه دارند. سه سرباز دلیر بشمول یک کپیتان اردوی هندی بعد از مقابله حمله فدائین بر ایالت نظامی در ناحیه پنزگام چوکی ب...

همکاری اقتصادی هند و سری لنکا روبرشد است...

نویسنده: دکتر ام. ساماتا مترجم: نوید جعفری دهلوی صدراعظم سری لنکا رانیل ویکرماسینگه برای مسافرت پنج روزه درهند حضور دارد. منحیث قسمت بازدید کارش او با صدراعظم آقای نریندرا مودی و هم وزرای امور خارجه،...

مدرک بصری برای هند نوین

نویسنده : جی . سرینیواسن مترجم: محمد آصف جاه  زیر چتر انستی تیوتی ملی برای تغییر دادن هند نیتی آیوگ ، انستی تیوتی که بعوض کمیسیون اسبق پلان سازی می باشد. صدر اعظم نریندار مودی و سروزیران  ولایات برای...

هند قرار است رهبر رشد اقتصاد عالمی باشد...

نویسنده : جیا  راج مترجم : دی. دی. سوامی وزیر مالیه  هند ارون جیتلی در واشنگتن گفت که در میان رشد اقتصاد رو به ظهور هند پیش برنده عمده رشد اقتصادی عالمی است. موصوف در مرکز ایالات متحده مخاطب به جلسه ...

صدمین سالگرد ستیه گره چمپارن

 نویسنده: وینکت پارسا مترجم : هما ددوال سال ۲۰۱۷ صدمین سالگرد نهضت چمپارن را برگزار می کند. در ۱۹۱۷ توسط مهاتما گاندهی براه اندخته شد . این نهضت به مبارز آزادی ملی نیرومند کل کشور منتج گردید برای دو ...