انتخابات بریتانیا : پیروزی یا شکست برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا...

نویسنده: امو سلمی باوا مترجم: نوید جعفری بریتانیا از روز همه پرسی ۲۳ جون سال ۲۰۱۶ میلادی درحال نشیب و فراز بسر می برد که فیصله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رخ داد که این نتیجه نه فقط آ...

آیا اعلان جرم حافظ سعید فریب است یا حقیقت؟...

نویسنده:دکتر زینب اختر مترجم: هما ددوال رئیس جماعت الدعوه و توطیه چین حملات ۲۶/۱۱ در ممبئ، حافظ سعید که توسط سازمان ملل متحد منحیث تروریست جهانی اعلان شده است، بر اتهامات کمک هزینه ترور توسط محکمه لا...

باوجود آغاز مجدد مذاکرات طالبان – امریکا، چالنج های سخت وجود دارند...

نویسنده: کلّول بتّاچارجی مترجم: هما ددوال روزها بعد از اعلان آغاز مجدد مذاکرات صلح با طالبان توسط رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ دوران بازدید عید شکرگزاری از پایه هوایی بگرام، تسهیل طبی فقط بیرون همین...

لایحه اصلاح تابعیت هدف فراهمی تابعیت به مهاجرین اقلیتی از همسایگان دار...

نویسنده: دکتر سمروتی پتنایک مترجم: هما ددوال طوریکه لایحه اصلاح تابعیت که برای فراهمی تابعیت به اقلیت های آزار شده از ملل همسایگی وعده می کند، در پارلمان هندی مورد مباحثه و معرفی قرار شد، توسط پاکستا...

هفته در پارلمان

نویسنده: یوگیش سود مترجم: نوید جعفری در مجلس سنایی پارلمان دوران اجلاس زمستانی روان لایحه ممنوعیت سگار های برقی سال ۲۰۱۹ میلادی به پایه تصویب رسید. لایحه اصلاحی تحفظ ویژه گروه ۲۰۱۹ و لایحه ادغام قلمر...

بازدید زوج پادشاهی سوئدی از هند

نویسنده: دکتر سنگهامترا سرما مترجم : هما ددوال زوج پادشاهی سوئدی شاه کارل شانزدهم گوستاف و ملکه اش سیلویه برای مسافرت ۵ روزه در هند حضور داشتند. وزیر امور خارجه سوئدن، ان لینده و وزیر بازرگانی ابراهی...

تظاهرات ایران خلیج را تکان می دهد

نویسنده: دکتر آصف شجا مترجم: هما ددوال دولت ایران، ماه گذشته اعلام کرده بود که وی برای پس گرفتن پول اضافی برای کمک کردن فقیرترین شهروندانش، نفت جیره بندی می کرد. اعلامیه ناگهان مذکور توسط دولت ملت سر...

عراق بر چهار راه ها قرار دارد

نویسنده: محمد مدثر قمر مترجم: هما ددوال از دو ماه گذشته، جوانان در عراق علیه فساد، بی کاری و مداخلت ایرانی و امریکی در سیاست داخلی پروتیست می کنند. تظاهرات ضد دولت به نهضت سرکشی وسیع ملکی با تظاهرات ...