مناسبات هند و مراکش تشویق می یابند

 نویسنده: مینا سینگ روی مترجم : هما ددوال منحیث قسمت دسترس هند به افریقای شمالی، وزیر امور خارجه سشما سوراج اولین بازدیدش را از مراکش انجام داد. بازدید مذکور هدف تعمیر و تشویق مجدد معاملات هند با سلط...

مقابله با تروریزم بوسیله همکاری بین المللی...

 نویسنده: سفیر اسوک مکرجی مترجم : هما ددوال حمله وحشیانه تروریستی بر دسته نیروی پلیس ریزرو مرکزی هفته گذشته در پلواما در جمو و کشمیر ۴۰ پرسونال پلیس را هلاک کرد و بیساری دیگر را زخمی کرد. گروپ تروریس...

پترو تیک ۲۰۱۹ : منظره انرژی هند قرار است بهبود یابد...

نویسنده:سنیل گاتاده مترجم: هما ددوال نقطه نمایان پتروتیک ۲۰۱۹ که اخیراً منعقد شد پیشنهاد ونزوئلا برای مضایف ساختن صادرات نفتش به هند بود. ونزوئلا  وزیر نفتش، مینیول کیویدو را برای اشتراک در نمایش پتر...

دست پاکستان در حمله تروریستی در پلواما...

 نویسنده:کوشک روی مترجم : هما ددوال تقریباً ۴۰ سرباز هندی از نیروی پلیس مرکزی در پلواما، ایالت جمو و کشمیر توسط گروپ تروریستی حمایت یافته پاکستان جیش محمد به شهادت رسانیده شدند. این مهلک ترین حمله فد...

هفته گذشته در پارلمان

نویسنده: وی موهن راو مترجم : هما ددوال سران نهایی شانزدهمین لوک سبا(مجلس نمایندگان پارلمان) در روز چهار شنبه به پایان رسید و هر دوی لوک سبا و راجیا سبا قبل از انتخابات عمومی ۲۰۱۹ در کشور آنرا به تعوی...

صادرات زراعتی هند به  چین افزایش می یابد...

نویسنده: مانیش آنند مترجم: محمد انظر نجمی  صادرات زراعتی هند به چین در اولین ۹ ماه سال مالی جاری افزایش خوش  آیند تقریباً ۷۰ فی صد را مشاهده نموده است. در یک روزگار کشمکش پیوسته تجارتی با امریکا ، چی...

پاکستان دوباره به آن دست می زند

نویسنده: کاوشک روی  مترجم : هما ددوال صدراعظم پاکستان عمران خان یک بار دیگر به آن دست می زند. صدراظم پاکستان بر وضعی که در آن اقلیت ها در هند زندگی می کنند تبصره نموده است. این اتهام مضحک به تمام هند...

اعتصاب بی معنی چین

نویسنده: سریکانت کونداپلّی مترجم : هما ددوال طوریکه پیشبینی شد، چین از بازدید صدراعظم نریندر مودی از ایالت اروناچل پرادیش پروتیست نمود که برای گشایش پروژه تعمیر سرنگ در سی لا در ایالت شمال شرق حضور د...

تعهد برای دیالوگ راجع به پاکستان

نویسنده: کالول بهتچاریه جی مترجم: شهناز آرا بیگم  پاکستان یکبار دیگر علیه هند ابراز مخالفت کرده است. حقیقت آشکار در ینمورد وجود میدارد که کمشنر عالی پاکستان سهیل محمود بدنبال برگزار شده مکالمه تلیفون...