کنفرانس بین المللی کویت برای باز سازی عراق...

نویسنده : دکتر اش ناراین رای مترجم : حفیظ الدین  کویت میزبان کنفرانس بین المللی برای باز سازی عراق شد که روی آن سازمان ملل متحد ، بانک جهانی و اتحادیه اروپایی بطور مشترک ریاست نمودند. نشست مذکور 74 م...

انکشاف تولیداتی هند

نویسنده: آدیتیا راج داس مترجم: هماددوال در پرتو ظهور جدید هند منحیث اقتصاد سریع ترین روبه رشد در جهان و یکی از   جالب ترین منزلات سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه جاری آن در تولید صنعتی هند بشمول سکتو...

جلسه کمیسیون مشترکه هند و عربستان سعودی...

نویسنده: دکتر لیکها چکرباتی مترجم: هما ددوال   وزیر مرکزی برای امور مالی و شرکت ها آقای ارون جیتلی از ۱۲دهمین جلسه کمیسیون مشترکه هند و عربستان سعودی ” ج .سی. اِم ” ریاست مشترکه انجام داد...

مناسبات هند و ایران تشویق می یابند

 نویسنده: دکتر اصف شجاع مترجم : هما ددوال دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در یک بازدید سه روزه با هدف تقویت روابط دوجانبه هند و ایران در هند حضور داشت. این اولین مسافرت وی به هند بعد از به عهده گر...

بررسی روابط هند و موزامبیک

نویسنده: دکتر نیویدیتا رای مترجم : شهناز آرا بیگم وزیر مشاور برای امور خارجه جنرل وی کِ سینگ از موزامبیک بازدید بعمل آورد. برای موزامبیک در سال جاری این اولین بازدید وزیر خارجه کشور اهمیت هند به کشور...

قدرت نرم و سخت: دسترسی صدراعظم به عرب و خلیج...

نویسنده: کلال بھتچریجی مترجم : شهناز آرا بیگم بیش از پنج دهه گذشته جهان عرب یک امتزاج  جلینج های سنگین و فرصت های بزرگ می بوده است. بازدید اخیر صدراعظم نریندرامودی از فلسطین ،امارات متحده عرب و عمان ...

تغییر رژیم در نپال

نویسنده: رتن سالدی مترجم: هما ددوال رهبر حزب کمیونیستی نپال (سی پی اِن – یو اِم اِل ) آقای کِ پی شرما اولی جای شیر بهادر دیوبا از حزب کنگرس نپال گرفته زمام امور را منحیث صدراعظم جدید نپال بدست گرفته ...

هند و اربیکستان با هم نزدیکتر می آیند

نویسنده: داکتر اندرانی تعلق دار مترجم: دی دی سوامی گوینده: سیما احمدی وزیر امور خارجه ازبیکستان عبدالعزیز کامیلوف بمسافرت  هند بود. موصوف با وزیر امور خارجه هند خانم سُشما سوراج دیدار  گفتگو بعمل آور...

بازدید موفق آمیز صدر اعظم از خلیج

نویسنده: پدم سینگ مترجم : هما ددوال مناسبات هند با شرق میانه از تغیرات بزرگ مشاهده کرده اند از زمانیکه صدر اعظم نریندرا مودی زمام امور را بدست گرفت. در چهار سال گذشته رشته ها بین دو طرف به سطح استرات...