نخستین بازدید وزیر امور خارجه هند از بنگله دیش...

نویسنده: دیپانکار چاکرابورتی مترجم: نوید جعفری  نخستین سفر دکتر اِس.جیشنکر وزیر امور خارجه هند از به بنگله دیش بیشتر از یک تماس صمیمانه برای ارائه نمودن دعوت نامه آقای نریندر مودی صدراعظم هند به خانم...

پاکستان در شورای امنیتی ملل متحد تنها می ماند...

مساعی پاکستان برای بین المللی سازی مسئله کشمیر باز هم در ایجاد کدام تاثیر توسط شورای امنیتی ملل متحد کاملاً ناکام شده است.چین برای اجرای جلسه فوری تمام پانزده عضو در تقاضای دوست نام نهاد همه وقت اش، ...

کشورهای خلیج به پاکستان توجه نه دادند

نویسنده: کوشیک رای مترجم: نوید جعفری دهلوی پاکستان نوع حمایتی را که از کشورهای عربی خلیج انتظار داشت، دریافت نکرده است. آنها اکثراً بی تحرک ماندند هنگامی که هند مادۀ قانون اساسی ۳۷۰ ، را باطل ساخت و ...

تقاضای رئیس جمهور برای یک هند نوین

 نویسنده: پرفیسور شیواجی سرکار مترجم: محمد انظر نجمی عزت مآب رئیس جمهور هند شری رام نات کووند طی خطابه اش به ملت بر آستانه۷۳ مین روز استقلال هند گفت که هند منحیث یک ملت مستقل ۷۲ سال را روی فرصت ویژه ...

پاکستان روبروی انزوا

نویسنده: کوشیک رای مترجم: محمد انظر نجمی مساعی پاکستان در جهت بین المللی سازی مسئله کشمیر مواجه با هوای نامساعد گردیده است. حتی چین و عربستان سعودی – دوستان  ثابت قدم پاکستان روی اقدام ناگاه اسلام آب...

مذاکرات آمریکا- طالبان و گزینش هند

نویسنده: دکتر سمرتی پاتنایک مترجم: دی دی سوامی دوره هشتم مذاکرات ایالات متحده – طالبان با خبر خوش قرار داد نهایی صلح، به پایان رسید و با آن عساکر ایالات متحده خواهند توانست که طی چوکات معینه وق...

مدرن سازی نیروهای مسلح هند

نویسنده: اوتام کومار بیسواس مترجم: نوید جعفری تحولات در همسایگی فوری هند طی یک دهه گذشته بموجب فعالیت های تروریستی به کمک خارجی در مناطق مرزی ، این کشور به نیازمندی فوری برای افزودن قابلیت های نیروها...