هند پروگرام استغناء دهی را براه می اندازد...

نویسنده: منیش آنند مترجم: هما ددوال مهاتما گاندهی برای انکشاف اقتصادی هند تصور دهکده های متکی به خود داشته بود. استحکام اقتصادی ما در زمان های هرج و مرج  جهانی هم به حد زیاد  بعلت هند دهی بوده است. ت...

بازدید وزیر امور خارجه صحنه برای جلسه سران هند و چین را آماده می کند...

نویسنده:روپا ناراین داس مترجم: هما ددوال بعد از حل رکود ۷۳ روز طولانی در منطقه سه جانبه هند  چین و بوتان ، در دوکلام ،هند و چین بنظر می آید مناسبات شان را با تمام جدیت و دل گرمی مجدداً تامین نموده ان...

 توضیح تقاضای باجوا برای مذاکرات با هند...

نویسنده: دکتر اشوک بیهوریا  مترجم: محمد انظر نجمی  اگر شما رئیس ستاد ارتش در کشوری مانند پاکستان هستید ، حرف شما با جدیت غایی شنیده می شود. حرف های شما موضوع تمام انوع تشریحات و توضیحات اضافی می باشن...

جلسه رؤسه دول کامنویلت ۲۰۱۸

نویسنده:دکتر سنگهامتری سرما مترجم : هما ددوال ۲۵مین جلسه رؤسه دول کامنویلت (سی اِچ اُ جی اِم) تحت تهیم عنوانی ،بسوی آتیه متقابل، در سلطنت متحده اجرا می شود. با آغاز جلسه مذکور شهزاد هیری ، سفیر جوان ...

روابط هند با کامنویلت

نویسنده: دکتر امّو سلما باوا مترجم : محمد انظر نجمی جلسه سازمان سران دول کامنویلت (سی اِچ اُ جی اِم) در لندن برگزار می شود. صدر اعظم هند آقای مودی در این جلسه اشتراک خواهد نمود که روی سوژه “بسو...

هند و سویدن چشم انداز جدید مشارکت را باز می کنند...

نویسنده: دیپانجن رای چودری مترجم: هما ددوال بازدید صدراعظم هندی از سویدن بعد از ۳۰ سال در بسیاری راه ها یک واقع برجسته بود طوریکه آن به مشارکت دفاع ، امنیت و نو سازی تشویق داد طوریکه دهلی  جدید با من...