هند عضویت قرار داد واسنگر می گیرد

نویسنده: دکتر سنگها مترا شرما مترجم:  هما ددوال در اقدام عمده برای مضافاً استحکام و توسعه اهداف امنیت بین المللی و عدم گسترش اسلحه جات ذروی ، هند در روز جمعه گذشته در قرارداد واسنگر شامل شد. هدف قرار...

قرار داد تجارت آزاد مالدیپ و چین 

نویسنده : گلبن سلطانه مترجم : دی دی سوامی رئیس مالدیپ عبد الله یامین به دعوت رئیس جمهور چین شی جنپنگ، مسافرت سه روزه ای در این هفته به چین انجام داد. رئیس جمهور یامین همراه با رئیس جمهور جنپنگ، رسم ا...

ابتکارات امنیت انژی هند

مترجم محمد یما رحیمی نویسنده : جتیندرا آساتی موضوع رشد امیدوار کننده هند مربوط به  ستونهای کلیدی کارآفرینی ،منافع دسته جمعی،یک بازار بزرگ برای تجارت و یک  چهارچوب سالم قانونی و تنظیمی و سیاست دموکرات...

تنش بین جی سی سی و خلیج فارس

نویسنده:چتن كوانر مترجم: هما ددوال ۳۸مین جلسه سران جی سی سی بعد از نگرانی های روز افزون از جامع بین المللی برای حل مناقشه بین قطر و عربستان سعودی ، بحرین و امارات متحده عربی در هفته جاری در شهر قویت ...

آر بی آی نرخهای کلیدی را تغییرنمی دهد

نویسنده: دکتر لیکها اِس  چکربتی مترجم: هما ددوال کمیته پالیسی پولی( اِم پی سی)  بانک رزرو هند پنجمین بیانیه ای پالیسی دو ماهی را اجرا نموده است. کمیته مذکور توسط والی بانک رزرو هند  دکتر اورجت پتیل ر...

انکار پاکستان از پناه گاه های محفوظ تروریست ها...

نویسنده: دکتر زینب اختر  مترجم: هما ددوال تاکتک های فشاری دستگاه اداری ترمپ بر پاکستان برای لغو تروریزم و انهادام پناه گاه های محفوظ تروریستها در معاملات پالیسی خارجی اش با اسلام آباد بسیار آشکار است...

اولین مرحله بندر چا بهار گشایش یافت

نویسنده: دکتر آصف شجاع مترجم : هما ددوال رئیس جمهور ایرانی حسن روحانی اولین مرحله بندر چا بهار را در روز یک شنبه گشایش داد. بندر مذکور که با نام بندر ” شاهد بهشتی” هم معروفیت دارد در شمال...

اقتصاد هند تقویت مجدد می یابد

نویسنده: جی سرینیواسن مترجم : هما ددوال اقتصاد هند بر راه  بلندی های بزرگتر و بالاتر گمزن است. شواهد این خوش بینی توسط داتایی افشا شده دستگاه مرکزی آمار شناسی فراهم شده بود. رشد اقتصادی که توسط جی دی...

آشکار سازی دروغ پاکستان

نویسنده : کوشیک رای  مترجم: دکتر شهناز آرا بیگم  با آشکار سازی، پاکستان استعمال تروریستها برای جنگ غیر مستقیم در کشمیر را اعتراف کرده است. هند بیش از سه دهه یک قربانی تروریزم ناشی از مرز های غربی اش ...

نشت سران سازمان همکاری شانگهای

نویسنده : داکتر رجارام پاندا مترجم : محمد یما رحیمی ۱۸ همین نشست سران  سازمان همکاری شانگهای در روسیه در شهر سوچی برگزار شد و به نمایندگی از هند خانم سوشما سوراج، وزیر امور خارجه، هند در این نشست اشت...