امریکا پاکستان را دوباره شرمسار می کند...

 نویسنده: شیلیندرا موهن کمار مترجم: هما ددوال مناسبات دو جانبه قبلاً خراب بین پاکستان و ایالات متحده امریکا تکان دیگری خورد وقتیکه واشنگتن اسلام آباد را در فهرست امریکا راجع به ملل که از آزادی مذهبی ...

مناسبات هند و میانمار قرار اند رشد کنند...

نویسنده: دکتر راهل مشرا مترجم: هما ددوال رئیس جمهور هند ، رام نات کووند بازدید چهار روزه میانمار را انجام داد. بازدید مذکور اهمیت دارد زیرا میانمار کشور کلیدی در همسایگان فوری هند می باشد. بعلاوه دهل...

تشویق مناسبات ایسلند و هند بوسیله اتصال...

نویسنده:دکتر سنگهامترا سرما مترجم: هما ددوال وزیر امور خارجه ایسلند، آقای گودلور تور توردارسون به اولین مسافرتش به هند عزیمت دارد. بازدید مذکور در پرتو حقیقتی که اتصال مستقیم عاقیبت کار بین هند و ایس...

پرتاب موفقیت آمیز موشک اگنی پنجم

نویسنده: اتم کمار بیسواس مترجم: هما ددوال پرتاب آزمایشی موفقیت آمیز اگنی پنجم  موشک بالستیک باصلاحیت ذروی و برده طولانی از جزیره دکتر عبدالکلام  ماورای اُدیشا صلاحیت دفاعی کشور را بحد بس بزرگ محکم سا...

جلسه سران جی سی سی در فراهمی موفقیت ناکام می شود...

نویسنده: دکتر مدسّر قمر مترجم: هما ددوال امیدها برای حل بحران خلیج که از یک و نیم سال وجود دارد آن وقت شکسته شدند وقتیکه امیر قطر برای عدم اشتراک در ۳۹مین سران شورای همکاری خلیج در ریاض تصمیم گرفت. ق...

سران زمستانی پارلمان

نویسنده: وی موهن رای مترجم : هما ددوال سران زمستانی پارلمان از فردا شروع خواهد شد. سران تقریباً یک ماه طولانی ۲۰نشست خواهد داشت. دوران سران مذکور ۸لاحیه مهم در راجیا سبا و ۱۵در لوک سبا تقدیم کرده خوا...

 اصلاح سازی سازمان تجارت جهانی: راه  بجلو...

نویسنده: ستیاجیت موهنتی مترجم: محمد انظر نجمی در زمان ما بعد جنگ جهانی دوم، توافق نامه عمومی روی تعرفه ها وتجارت (گات) وجانشینش سازمان تجارت جهانی کارآیی بی زحمت سیستم تجارتی جهانی را با وضع نمودن قو...

تروریزم و دیالوگ نمی توانند با هم کار کنند...

نویسنده: آشوک هاندو مترجم: محمد نوید جعفری  عمران خان صدراعظم پاکستان از یک مدت طولانی خواستار احیای پروسه مذاکرات با هند شد. موصوف اظهار داشت که این تنها  راه برای حل و فصل همه مسایل مابین دوکشور می...

سؤ تفاهم سیاسی سری لانکا ادامه دارد

نویسنده: اِم کِ تکّو مترجم : هما ددوال از تقریباً ۵ هفته گذشته سری لانکا بجایی یک دو صدراعظم داشته است و تاهم آن هیچ صدراعظم فعال ندارد هردوی آقای مهیندا راجا پاکسا که به سمت صدارت عظمی توسط رئیس جمه...