وزیر امور خارجه افغانستان: گروه های تروریستی پناهگاه های مصؤن در پاکست...

صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه افغانستان گفته است که گروه های تروریستی بطور متداوم پناهگاه های مصؤن در پاکستان دارند و دولت ان کشور به تروریستها پشتیبانی علنی فراهم می نماید. موصوف پاکستان را بعنوان...

هلاکت پنج عضوی قوای تامنیه افغانی در کندز...

در افغانسان، دیروز دست کم ۵ عضوی قوای تامنیه افغانی جان از دست دادند وقتی که نقطه بازرسی شان تحت یک حمله شورشی در شمال شرقی  ولایت کندز آمد. جنرل عبد الحمید رئیس پولیس ولایتی در کندز گفت که یک گروه ب...

در افغانستان،  قوای دولتی ولسوالی تاله و برفک را از طالبان دوباره گرفت...

در افغانستان قوای دولتی ولسوالی تاله و برفک را از طالبان بعد از درگیری شدید در ولایت شمالی بغلان دوباره گرفت.  سخنگوی مقام ولایت بغلان در یک بیانیه دیروز در کابل گفت که قوای امنیتی در جریان درگیری ۹ ...