در حملات هوایئ نیروهای ائتلافی نیتو در ولسوالی دهان غوری ۲۰ تن از طالب...

طبق مقامات در افغانستان به  اثر حملۀ هوایی نیروهای ائتلافی نیتو به رهبرئ ایالات متحده که دیروز در ولایت بغلان راه اندازی شدند، حداقل ۲۰ جنگ طلب طالبان کشته و چندین انبارهای تسلیحات و مهمات شورشیان نا...

در افغانستان ،در یک سری حملات طالبان ۱۲ تن بشمول چهار زن کشته شدند...

در افغانستان ،در یک سری حملات طالبان ۱۲ تن بشمول چهار زن کشته شدند که در تیراندازی متقابله دوران گلوله باری، شورشیان و سربازان کشته شدند. در حالیکه حمله هوایی ناتو ۹ تن پولیس افغانی را کشته به جا گذا...

در افغانستان، در حمله ای به یک محوطه دولتی در جلال آباد حداقل ۱۵ تن را...

در افغانستان، مامورین افغانی گفتند که در یک تهاجم هماهنگ به یک محوطه دولتی در شرق شهر جلال آباد حداقل ۱۵ تن را کشته بجا گذاشت و یک بمب کناره جاده ای در ولایت غربی فرح دیروز ۱۱ تن را به مرگ رساند.آیت ...