حدود ۱۵ عسکر افغان دیروز کشته شدند

  حدود ۱۵ عسکر افغان دیروز زمانی کشته شدند که طالبان بر پایگاه نظامی شان درو لایت کندهار حمله کردند. وزارت دفاع کشور گفت که این دومین حمله مرگبار در هیمن هفته است. حمله روز پنجشنبه ناوقت در ولسوالی ش...

نیروهای دولتی افغان ناحیه قلعه ذال ولایت کندوز را از طالبان پس گرفتند...

در افغانستان ، نیرو های دولتی کنترل ناحیه قلعه ذال ولایت کندوز را از طالبان  پس گرفتند. در بیانیه ای وزارت امور داخله افغانستان گفت که نیروهای امنیتی عملیاتی را دیروز براه انداخته و مناطق امن ، دفتر ...