حمله انتحاری در کابل ۱۸ تن را کشت و تقریبا ۱۰ دیگر را زخمی برجا گزاشت...

در یک حمله انتحاری دیروز در کابل پایتخت افغانستان ۱۸ تن کشته و تقریبا ۱۰ دیگر زخمی شدند. رسانه  های محلی گزارش داده اند که یک حمله کننده انتحاری خود را نزدیک یک هتل منفجر ساخت وقتی مردمان بعد از مشار...