قرار است امروز میان امنیت سخت در چهتیسگره اولین مرحله انتخابات اسامبله...

قرار است امروز میان امنیت سخت در چهتیسگره اولین مرحله انتخابات اسامبله برگزار شود. در اولین مرحله ۱۸حوزه انتخاباتی گسترش بیش از ۸ ولسوالی متاثره نکسل رای گیری صورت خواهد گرفت. ترتیبات امنیت سخت و جهت...

صدراعظم نریندر مودی قرار است امروز در وارانسی به ملت دو شاهراه ملی و ی...

صدراعظم نریندر مودی قرار است امروز در وارانسی به ملت دو شاهراه ملی و یک ترمینال راه های آبی داخلی روی رود خانه گنگا اهدا کند. طول کامل این دو شاهراه سی و چهار کلومتر است و به ارزش تقریباً ۱۵۷۲کرور رو...

دو تروریست در یک برخورد با یک تیم مشترک نیروهای امنیتی در کشمیر جنوبی ...

در جمو و کشمیر دو تروریست حزبل در یک برخورد با یک تیم مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی پولواما در کشمیر جنوبی کشته شدند. منابع امنیتی گفتند که نیروهای امنیتی در روستای تککن ولسوالی پولواما یک عملیات ج...

مبارزات انتخاباتی برای اولین مرحله انتخابات مجلس در چهتّسگر شام دیروز ...

مبارزات انتخاباتی برای اولین مرحله انتخابات مجلس در چهتّسگرشام دیروز خاتمه یافت. هجده حوزه انتخاباتی در هشت ناحیه تحت تأثیر نکسل، فردا در این مراحل انتخابات شرکت خواهند کرد. رأی گیری به ۷۲حوزه انتخاب...

معاون رییس جمهور هند آقای اِم وینکیا نایدو در سفر سه روزه به فرانسه، ب...

معاون رییس جمهور هند آقای اِم وینکیا نایدو در سفر سه روزه به فرانسه به پاریس رسیده است. معاون رئيس جمهور از فرانسه دیدن می کند تا هند را در مجمع صلح پاريس که برگزاری این مراسم به منظور جشن سالگرد پای...

حزب بی جی پی و کنگریس کمپین برای انتخابات مجلس ایالتی در چاتیتسگره را ...

حزب بی جی پی و کنگریس کمپین برای انتخابات مجلس ایالتی در چاتیتسگره را افزایش داده اند. صدراعظم ناریندرا مودی و رییس ملی حزب کنگریس راهل گاندی، روز گذشته چندین گردهمایی  را در این ایالت برگزار کردند. ...

کابینه حکومت مرکزی اجاره نمودن شش میدان هوایی بوسیله مشارکت دولتی غیر ...

کابینه حکومت مرکزی اجاره نمودن شش میدان هوایی بوسیله مشارکت دولتی غیر دولتی را تصویب کرده است. کابینه انکشاف، بهره برداری و اداره شش میدان هوایی را بر مدل  پی پی پی اصولاً تصویب نموده است. آن میدان ه...

کمیسیون انتخاباتی یک تیم سطح عالی را فردا در ایالت میزورام خواهد فرستا...

کمیسیون انتخاباتی یک تیم سطح عالی را فردا برای مباحثات دیگر با مامورین حکومت ایالتی و کمیته هم آهنگی ان جی اُ روی رکود جاری در ایالت به میزورام خواهد فرستاد. از دو روز گذشته بدینسو کمیته هم آهنگی ان ...

وزیر دفاع به جوانان اخطار داده است که آنرا باور نکنند که روی رسانه های...

وزیر دفاع نرملاسیتا رمن به جوانان اخطار داده است که آنرا باور نکنند که روی رسانه های اجتماعی پدیدار می شود وی با عساکر در طول خط کنترل حقیقی در هایولیانگا در اروناچل پردیش در دوران مراسمی دیوالی گفتگ...