دولت گفته است که وی از حضور۳۱ تن از ایالت راخین واقع در کشور میانمار م...

دولت گفته است که وی از حضور۳۱ تن از ایالت راخین واقع در کشور میانمار آگاه است . این افراد فعلاً در مرز بنگلا دیش و هند قرار دادند. آقای راویش کمار سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به یک سوال راجع به ح...

پانزدهمین جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امروز با خطابه کلیدی رئیس ج...

پانزدهمین جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امسال امروز با خطابه کلیدی آقای رام نات کووند رئیس جمهور محترم کشور به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور محترم جوایز افتخاری هندیان مقیم خارج به ۳۰ برنده از سرتا...

گالری ملی هنر جدید حراج هدیه های جالب با اعتبار ارائه شده به صدراعظم ن...

گالری ملی هنر جدید حراج هدیه های جالب با اعتبار ارائه شده به صدراعظم نریندر مودی از سراسر کشور را سازمان خواهد داد. مبلغ جمع شده از حراج مذکور برای پروژه نامامی گینج استفاده خواهد شد. وزارت کلتور در ...

رئیس جمهور امروز پردهان منتری راشتریه بال پرسکار سال ۲۰۱۹ را اعطا خواه...

رئیس جمهور رام نات کووند امروز پردهان منتری راشتریه بال پرسکار سال ۲۰۱۹ یعنی جائزه ملی صدراعظم برای اطفال را در کاخ ریاست جمهوری اعطا خواهد کرد. جائزه مذکور در دو زمره بال شکتی پرسکار و بال کلیان پرس...

پانزدهمین قسمت جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور در  وارانسی شروع شد...

پانزدهمین قسمت جشنواره هندیان مقیم خارج از کشور امروز در شهر  وارانسی واقع در ایالت اترپردیش شروع می شود. انتظار می رود  که تقریباً ۶۰۰ هزار هندیان غیر مقیم در این برنامه سه روزه شرکت کنند که بار اول...

 معاون رئیس جمهور: هند در زمان گذشته سرزمین فرهنگ ها بود و حالا سرزمین...

آقای اِم .وینکئیا ناییدو معاون رئیس جمهور هند گفته است که هند در زمان گذشته سرزمین فرهنگ ها بود و حالا سرزمین فرصت ها گردیده است. موصوف دیروز به محل مهاتما مندر در گاندی نگر به جلسه اختتامیه نهمین جل...

وزیر دفاع هند، امروز به طور رسمی راهرو دفاع صنعتی تامیل نادو را راه ان...

وزیر دفاع هند خانم نرملا سیتا رامن امروز به طور رسمی راهرو دفاع صنعتی تامیل نادو را در تیریچیرپالی راه اندازی خواهد کرد. سه تفاهم نامه مربوط به دفاع نیز در حضور او امضا خواهند شد. وزیر دفاع هند، مرکز...

اداره اجرایی، دارایی۱۶.۴۰ کرور روپیه را تحت قانون پیشگیری از اقدامات پ...

اداره اجرایی، دارایی هایی را به ارزش ۱۶.۴۰ کرور روپیه در بمبئی و پونه، تحت قانون پیشگیری از اقدامات پولشویی در رابطه با پرونده پولشویی علیه ذاکر نایک و دیگران، متصل کرده است. اداره اجرایی، تحقیقات را...

دیدار صدراعظم مودی از ممبی

قراراست صدراعظم نریندر مودی امروز از ممبی ، هازیرا در گجرات و سیل واسا ،پایتخت خاک مرکزی دادرا و ناگرحویلی دیدن کند. در ممبی ، موصوف از ساختمان نوین برای موزه ملی سینمای هند افتتاح  و به گردهمایی خطا...