توقیف سکرتر دپارتمان زراعت بوسیله شاخه نظارتی و ضد فساد پلیس در ولایت ...

در ولایت آسام ، شاخه نظارتی و ضد فساد پلیس ولایت کوجیندرا دولی سکرتر دپارتمان زراعت را بنابه اتهام برای گرفتن پول از پیمان کار توقیف نموده است. کارگاه ها اورا از اتاق وی در جنتاباون در گواهاتی دستگیر...

رضایت دولت ترمپ برای صادرات عمده گاز طبیعی به هند...

توقع می رود که دولت ترمپ برای صادرات عمده گاز طبیعی  به هند رضایتش را بدهد. یک مقام ارشد امریکایی در واشنگتن گفت که ممکن است سیکتور انرژی یک ساحه عمده همکاری دو جانبه گردد. دهرمیندر پردهان مشاور وزیر...

وزیر اطلاعات و نشرات:برای بسته کردن سلاخ خانه های غیر فانونی در اتراپر...

آقای ام وینکیه نائیدو وزیرامور اطلاعات و نشرات هند گفته است که رنگ فرقه ای دادن به تصمیم دولت اتراپرادیش برای بسته کردن سلاخ خانه های غیرقانونی در ولیت اتراپرادیش درست نیست. نائیدو ضمن تذکر یک گزارش ...

یوگی آتیتیا نات از صاحب منصبان برای بدست نگرفتن کار قراردادی خواست...

یوگی آدیتیا نات رئیس الوزرای ولایت اتراپردیش از همه صاحب منصبان حزب بی.جی.پی  و نمایندگان عمومی برای بدست نگرفتن هیچ کار قراردادی و بجای نظارت آنها برای اجرای مؤثر خواسته است. آقای آدتیا ناتهه ضمن خط...

بی.اِس.اِف یک رخنه گر پاکستانی در امتداد سرحد بین المللی هلاک کردند...

یک رخنه گر مشکوک پاکستانی امروز توسط قوای تامنیه سرحدی یا بی.اِس.اِف در امتداد سرحد بین المللی در و لایت پنجاب کشته شده است.مامورین گفتند که سربازان قوای تامینیه سرحدی در اوائل صبح امروز نزد اِی. بی ...

سفیر جدید هند برای نیپال به کاتماندو رسیده است...

نماینده جدید هند برای نیپال منجیت سینگ پوری به کاتماندو رسیده است. آقای پوری یک افسر دسته خدمات خارجی هند سال ۱۹۸۲ میلادی است که بتاریخ دهم ماه مارچ بعنوان بیست و چهارم سفیر هند برای نیپال مقرر شد. ا...

وزیردفاع هند سه سیستم نیروی دریای را دیروز به نیروی دریایی تحویل داد....

وزیردفاع هند ارون جیتلی سه سیستم نیروی دریای توسعه یافته توسط سازمان برتر پزوهشی دفاع هندی یا دی ار دی او را دیروز به نیروی دریایی تحویل داد. سیستم های نیروی دریایی تحویل داده شد به نیروی دریایی زیرد...