صدراعظم ناریندرا مودی امروز به آلمان خواهد رسید...

چهارمین جلسه مشاورتی بین الدواتی مابین هند و جرمنی امروز در برلین برگزار می شود. صدراعظم ناریندرا مودی در عصر امروز به برلین خواهد رسید آقای مودی ضیافت غیر رسمی با صدراعظم آلمان خانم انگیل مرکل در شب...

فردا اول ماه مبارک رمضان در هند است

  یک سخن گوی مسجد جامعه دهلی گفته است، از اینکه دیروز مهتاب معلوم نشد فلهذا ماه مبارک رمضان سر از فردا در هند آغاز می شود و امروز اول ماه مبارک رمضان نیست ....

دیدار رئیس ارتش هند با وزیر دفاع ارن جیتلی...

رئیس ارتش جنرل بپن راوت با وزیر دفاع ارن جیتلی دیدار کرد و او را از وضع در جمو و کشمیر آگاه نمود. منابع گفتند که این یک نشست عادی بود که طی آن جنرل راوت جیتلی را از وضع امنیتی در ایالت آشوب زده بعلاو...

اجازه حکومت ایالت تلنگانه به کارمندان مسلمان برای ترک گفتن دفتر یک ساع...

کارمندان مسلمان حکومت ایالت تلنگانه اجازه داده خواهند شد که دفاتر را یک ساعت قبل از وقت معین در دوران ماه مقدس رمضان ترک گویند. حکومت حزب تی آر ایس یک بخشنامه را در این زمینه صادر کرد.در بخشنامه مذکو...

تصویب کابینه حکومت مرکزی هند برای الغای هئیت تشویق سرمایه گذاری خارجی...

کابینه حکومت مرکزی هند الغای هئیت تشویق سرمایه گذاری خارجی یا اف آی بی بی را که پیشنهادات اف دی آی نیازمند تصویب دولتش را بررسی می کند تصویب کرده است. حالا طریقه و تصویب پیشنهادات اف دی ای در این ساح...