وزیر امو رخارجه سشما سوراج گفته است که تمام کشورها حامی موقف هند روی م...

وزیر امو رخارجه سشما سوراج گفته است که تمام کشورها حامی موقف هند روی مسئله دوکلام استند. وی ضمن جواب دادن به سوالات اضافی در دوران ساعت سوالات در مجلس سنا گفت که اگر چین وضع کنونی نقطه سه اتصالی میان...

سر وزیر ولایت ناگالیند در اجلاسیه ویژه ای اسامبله ولایت ، امروز رای مج...

شورو زیلی لیزیتس سر وزیر ولایت ناگالیند در اجلاسیه ویژه ای اسامبله ولایت ، امروز رای مجلس خواهد جست وقتیکه محکمه عالی گواهاتی داد خواست وی را برای متوقف نمودن دستور والی ولایت در جهت حصول رای اعتماد ...

اِم وینکئیا نائیدو بحیث وزیر خانه سازی وامور مدنی و اطلاعات نشرات مستع...

 اِم وینکئیا نائیدو بحیث وزیر خانه سازی وامور مدنی و اطلاعات نشرات مستعفی شده است. منابع گفتند که اگر چه او مطابق اصول فنی، نیاز به مستعفی شدن ندارد. آقای نائیدو این را برای تعین کردن معیارهای سیاسی ...

اجلاسیه موسم بارندگی پارلمان از امروز

اجلاسیه موسم بارندگی پارلمان از امروز شروع می شود. جلسه مذکور تا یازدهم ماه آینده ادامه خواهد یافت. خبرنگار ما راپور می دهد که قرار است که مسائیل ضروری بشمول حمله تروریستی روی سفر زیارتی امرنات و تنش...