نشست گروه وزیران در مورد مالیات بر کالاها و خدمات مالی امروز در بنگالو...

نشست گروه وزیران در مورد مالیات بر کالاها و خدمات مالی امروز در بنگالورو برگزار خواهد شد. گروهی که تحت رهبری معاون سروزیر بیهار سوشیل مودی هستند، عملکرد شبکه های مالیاتی کالا و خدمات را برسی خواهند ک...

معاون رئيس جمهور هند، پس از اتمام سفر خود به سه كشور اروپای مركزی به م...

معاون رئيس جمهور هند، اِم. وئنکیا ناییدو پس از اتمام سفر هفت روزه خود به سه كشور اروپای مركزی، صربستان، مالتا و رومانیا، به مقصد دهلی  پرواز کرد. این دیدار به تقویت روابط هند با این کشورها کمک خواهد ...

صدراعظم نریندرا مودی فردا به اودیسه میرود...

صدراعظم نریندرا مودی فردا به اودیسه میرود. منابع رسمی در بھبنیشور دیروز اعلام کردند که طی یک روز سفر خود به ایالت، صدراعظم نریندرا مودی، تعدادی از پروژه هایی از جمله کارخانه کود در تالچر و افتتاح فرو...

 بازدید تیم بین اداری از کیریلا برای ارزیابی آسیب ناشی از سیل های ویرا...

یک تیم بین اداری تحت رهبری وزیر امور خارجه در وزارت خانه، امروز از کیریلا بازدید خواهد کرد تا آسیب ناشی از سیل های ویران کننده اخیر را ارزیابی کند.این دیدار پنج روزه پس از آنکه دولت کیریلا یک یادداشت...

صدراعظم نریندرا مودی، امروز در دهلی جدید، پایه سنگی کنوانسیون و مرکز ن...

صدراعظم نریندرا مودی، امروز در دهلی جدید، پایه سنگی کنوانسیون و مرکز نمایشگاه بین المللی هند، آی آی سی سی  را به عهده خواهد داشت. معاون تجارت وزارت امور خارجه در روز چهارشنبه اعلام کرد امکانات موجود ...

در  جمو و کشمیر، یک جوان نیروی سرحد هند در حادثه تخلف غیر متحرک متارکه...

در  جمو و کشمیر، یک جوان نیروی سرحد هند در حادثه تخلف غیر متحرک متارکه جنگ توسط نیروهای پاکستان در سکتور رام گر در طول سرحد بین المللی در ولسوالی سامبا ،دیروز هلاک شد. نطاق بی.اِس.اِف به آل اندیا راد...

هند قرار داد قرض ۷۴ملیون با بانک جهانی برای پروژه انکشاف نیروی کار ایا...

هند قرار داد قرض ۷۴ملیون با بانک جهانی برای پروژه انکشاف نیروی کار ایالت اتراکند امضا نموده است. قرار داد مذکور دیروز در دهلی جدید توسط سکرتر اضافی شعبه امور اقتصادی، آقای سمیر کمار کهری و مدیر فعال ...