رهبر ارشد حزب بی ج پی و صدراعظم نریندرا مودی امروز کاغذات نامزدی اش را...

رهبر ارشد حزب بی ج پی و صدراعظم نریندرا مودی امروز کاغذات نامزدی اش را از حوزه انتخاباتی وارانسی ارائه خواهد داد. وی خواهان دوره دوم این بار از وارانسی می شود که رائگیری در دور هفتم و نهایی انتخابات ...

انتصاب قاضی سابق اِی کِ پتنائیک برای بازجویی در ادعا های دسیسه علیه قا...

ستره محکمه هیئت یک نفری قاضی سابق ستره محکمه اِی کِ پتنائیک را برای بازجویی کردن در ادعا های دسیسه بزرگتر جهت تهمت زدن به قاضی القضات هند رنجن گوگویی و تعیین کردن کرسی های قضاوت در محکمه عالی منصوب ک...

ده تروریست اساس پاکستان در قاچاق اسلحه جات غیر نظامی مواد مخدر ه و اسع...

ده تروریست اساس پاکستان در قاچاق اسلحه جات غیر نظامی مواد مخدره و اسعار جعلی در ایالت جمو و کشمیر ملوس بودند که راه های تجارتی اخیراً بسته شده خط کنترل را سوی استفاده قرارمیدادند.منابع گفتند که تحقیق...

آژانس تحقیقات ملی ، یک عضو دسته تروریستی متاثر به داعش را دستگیر کرد...

مامورین آژانس تحقیقات ملی گفتند که وی یک عضو دسته تروریستی متاثر به داعش را دستگیر کرده است که برای انجام دادن حملات تروریستی اندرون و اطراف قلمروی مرکزی و ایالت اترپردیش نیز برنامه ریزی می کرد.مامور...

کمیسیون انتخاباتی نوجوت سینگ سدهو را از کمپائین انتخاباتی برای ۷۲ ساعت...

کمیسیون انتخاباتی رهبر حزب  کانگرس و وزیر ایالت پنجاب نوجوت سینگ سدهو را از کمپائین انتخاباتی برای ۷۲ ساعت بخاطر تخلف ورزیدن از قانون مدلی رفتار باز داشته است. قدغن مذکور از ساعت ده صبح امروز موثر خو...

همه ترتیبات برای رایگیری امروز در ۱۱۶ حوزه انتخاباتی پارلمانی تحت سومی...

همه ترتیبات برای رایگیری امروز در ۱۱۶ حوزه انتخاباتی پارلمانی تحت سومین مرحله انتخابات عمومی بعمل آورده شده اند. این حوزه های انتخاباتی در سیزده ایالت و دو خاک حکومت مرکزی وجود دارند. رایگری برای تما...

امروز آگاهی برای هفتمین و مرحله آخرین انتخابات لوک سبها صادر کرده خواه...

امروز آگاهی برای هفتمین و مرحله آخرین انتخابات لوک سبها صادر کرده خواهد شد. حداکثر ۵۹ چوکی از جمله ۷ ایالت و ۱ خاک تحت حکمرانی حکومت مرکزی در این مرحله رای خواهند داد. در آخرین مرحله رای گیری در ۱۳ چ...

 در ایالت تامل نادو در جریان جشنواره معبد محلی در اثر فرار همگانی ۷ عق...

در ایالت تامل نادو در جریان جشنواره معبد محلی نزدیک تهوراییور در تریچی در اثر فرار همگانی ۷ عقیدت مند کشته و ۱۰ تن زخمی شدند.پولیس گفت رویداد که دیروز صورت گرفت هنگامی که ۱۰۰ تن برای مراسم توزیع سکه ...