توصیف رئیس بانک جهانی هند از جی اس تی بعنوان یک تغیر اساسی در پالیسی م...

جنید احمد رئیس بانک جهانی هند جی اس تی یا مالیات و اقلام و خدمات را بعنوان یک تغیر اساسی در پالیسی مالیاتی کشور که امکان عمران بیش از هشت فیصد را افزوده ، توصیف نموده است. هند در سال مالی ۱۷-  ۲۰۱۶ ش...

حمایت گروپ پالیسی و پلانگذاری کمیته سراسر هند حزب کانگرس از دیالوگ با ...

گروپ پالیسی و پلانگذاری کمیته سراسر هند حزب کانگرس تحت رهبری صدراعظم سابق دکتر منموهن سینگ از دیالوگ با رهبران جدایی طلب کشمیر جهت حل کردن مسئله کشمیر حمایت نموده است. سروزیر سابق ایالت و رهبراپوزیسی...

در جامو و کشمیر: عساکر پاکستانی یکبار دیگر دیشب به تیر اندازی و گلوله ...

در جامو و کشمیر ، عساکر پاکستانی یکبار دیگر دیشب به تیر اندازی و گلوله باران در سکتور ارنیا در طول سرحد بین المللی در ولسوالی جامو متوسل شدند. منابع بی اِس اِف به آل اندیا رادیو گفتند که عساکر پاکستا...

مارشال پنج ستاره هند در گذشت

ارجن سینگ ،مارشال نیروی هوایی هندی شب گذشته به عمر نود و هشت سالگی در دهلی جدید در گذشت . یکی از سن ترین افسر رتبه پنج ستاره نیروی هوایی کشور بعد از حمله قلبی دیروز به شفاخانه پژوهش ارتش دردهلی جدیدت...

وزیر داخله : دولت روی مسئله اخراج روهنگیا سوگندنامه در ستره محکمه تحوی...

راجنات سینگ وزیر داخله گفته است که دولت مرکزی روز دو شنبه روی مسئله اخراج روهنگیا یک سوگندنامه در ستره محکمه تحویل خواهد داد. آقای سینگ در حاشیه یک مراسم در دهلی جدید به رسانه صحبت می کرد. ستره محکمه...