هند دیروز ۱۲۴ دوش بزیان دو وکت در دومین نوبت شان در پایان بازی روز دوم...

در کرکت ، هند دیروز در دومین نوبت شان علیه انگلستان در پایان بازی روز دوم سومین مسابقه آزمایشی کرکت در ترنت بریج، نو تنگهم ۱۲۴  دوش بزیان دو وکت ساخته بود. هند یک موضع حکمفرما با یک سبقت مجموعی ۲۹۲ د...

تیم زنان هندی فتبال وارد مسابقات نیمه نهایی قهرمانی بازیکنان کمتر از س...

تیم زنان هندی فتبال وارد مسابقات نیمه نهایی قهرمانی بازیکنان کمتر از سن پانزده سال اِس اِی اِف اِف در تهمپو شده است. آنها میزبانان بهوتان را دیروز با یک مقابل صفر گل شکست دادند. با پیروزی مذکور ، هند...

در اولین مسابقۀ تست دیروز در برمنگهم تیم انگلستان تیم هند را شکست داد...

در چهارمین روز اولین مسابقه تست دیروز در ایحبستن برمنگهم، تیم کرکت انگلستان تیم کرکت هند را از ۳۱ دوش شکست داد. در تعاقب هدف ۱۹۳ دوشِ تیم انگلستان تیم هند بر اسکور ۱۶۲ دوش از میدان خارج شد. در نوبت د...

ایرلند هند را با تفاوت ۱-۳ در مسابقه ربع نهایی تورنمنت جام جهانی هاکی ...

ایرلند هند را با تفاوت ۱-۳ از طریق ضربات پنالتی در مسابقه ربع نهایی جام جهانی هاکی زنان درمرکز هاکی و تنیس لی ویلی در لندن شکست داد.در این مسابقه رینا تنها گلزنی برای هند بود. اگرچه سویتا دروازه بان ...

 در قهرمانی های جهانی بد منتن در نان جینگ در چین، اِچ اِس پرانّوی ، سم...

در قهرمانی های جهانی بد منتن در نان جینگ در چین، اِچ اِس پرانّوی ، سمیرورما و سایی پرانیت داخل دور دوم مسابقات سنگلز مردان شده اند. بازیکن بدمنتن هندی اِچ اِس پرانّوی بعداز مغلوب کردن بازیکن ذیلاند ج...