در کرکت هند تیست سریز دو زیرو علیه ویست اندیز با پیروزی مسابقه دومین و...

در کرکت هند تیست سریز دو زیرو علیه ویست اندیز با پیروزی مسابقه دومین و فائنل  با ده ویکت دیروز در حیدرآباد برده است. هند در دومین نوبت هدف هفتاد و دو رنز ، در ۱۶.۱ اوور بدون از دست دادن کدام ویکت را ...

هند ۳۰۸ برای چهار در اولین نوبت بازی خود مقابل ویست اندیز در حيدرآباد ...

هند ۳۰۸ برای چهار در اولین نوبت بازی خود مقابل ویست اندیز در سانتيمس بروز دوم از دومین و آخرين مسابقه تیست کرکت در حيدرآباد بود. ریشاب پوند در ۸۵و آجینکایا رهنه ۷۵ در ختم بازی بودند. پیش از این، ویست...

هند سیزده مدال- یک مدال طلا، چهار مدال نقره و هشت مدال بزنز را دیروز د...

هند سیزده مدال- یک مدال طلا، چهار مدال نقره و هشت مدال بزنز را دیروز دربازی های آسیایی افراد معیوب حاصل کرد. در پرش ارتفاع تی ۴۲ /۶۳ مردان ، شرد کمار از دورکورد تجاوز نموده یک مدال طلای پی در پی را ب...

هند خطاب کریکت اندر -۱۹ آسیا کپ را برده است...

هند خطاب کریکت اندر -۱۹ آسیا کپ را برده است. دیروز در فائنل در استادیوم شیر بانگله در میر پور تیم هندی علیه شری لنکا با پیروزی ۱۴۴رنز رکورد کرده است. هند باحصول اول ۳۰۳ برای ۶ بعد از بردن توس وانتخاب...