مسابقه نهایی تست کرکت میان هند و استرالیا در درمساله امروز آغاز می شود...

مسابقه تست کرکت چهارم و نهایی میان هند و استرالیا در درمساله در  ولایت هماچل پردش امروز آغاز می شود.  مسابقه به ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح آغاز شد. سریز پس از اینکه مسابقه سوم بدون نتیجه خاتمه یافت،  در سطح...

در کرکت هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۳۶۰ از سر گرفت...

 در کرکت هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۳۶۰ برای ۶ در برابر استرالیا را در روز چهارم از بازی تست در رانچی امروز از سر خواهد گرفت.  درختم بازی دیروز چتیشور پجارا  در ۱۳۰ و  ویردمان شا...

هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۱۲۰ برای یک را امروز د...

هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۱۲۰ برای یک در برابر استرالیا را در سومین روز از سومین بازی تست کرکت خود امروز در رانچی از سرخواهد گرفت. مورلی ویجی در ۴۲ و چتیشور پجارا در ۱۰  دیروز د...

ساینا نیوال و پی وی سندھو از مسابقات قهرمانی بدمینتون باز انگلستان سقو...

ستاره  های بدمینتون هند ساینا نیوال و پی وی سندھو از مسابقات قهرمانی بدمینتون باز انگلستان دیروز در بیر منگام سقوط کردند. سندهو پس از باخت به تای یانگ تزو بازیکن تایوان با تفاوت ۱۴-۲۱ و ۱۰ – ۲۱  در م...

کرکت: مسابقات تست میان هند و استرالیا

وقت مهر شب گذشته کشیده شده،  استرالیا در اولین نوبت از بازی های خود در روز آغاز دومین بازی تست علیه هند را در بنگلور در ۴۰ برای هیچ باخت قررارداشت. بیش از این در روز هند در ۱۸۹ دوش در اولین نوبت از ب...

بازیکن هندی روهان پوپننه  وارد مرحله نهایی مسابقات قهرمانی تینس آزاد ش...

بازیکن هندی روهان پوپننه و شریک لهستانی اش مارسین ماتکواسکی پس از شکست لندر پائیس و گیلرمو گارسیا لوپز در سه مجموعه دیروز به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی تینس آزاد  جفت مردان راه یافتند. جفت هندی و له...

. بازی کن ریو اولمپک تناکل گوپی دیروز لقب مردان در دومین دورۀ آی.دی.بی...

بازی کن ریو اولمپک تناکل گوپی دیروز لقب مردان در دومین دورۀ آی.دی.بی.آی فدرال بیمه عمر در دهلی جدید برده است.مونکا اتاره در بخش زنانان افتخارات را ادعا نمود. در ماراتون کامل مردان آقای گوپی در ۲ ساعت...