جام قهرمانی تینس باز فرانسه امروز در استدیوم رولند گاروز در پاریس شروع...

جام قهرمانی تینس باز فرانسه امروز در استدیوم رولند گاروز در پاریس شروع می شود. این ۱۱۶مین ویرایش تورنمنت خواهد بود و دومین قهرمانی سال می باشد. که شامل بخش های از مسابقات انفرادی جفت و مخلوط است. در ...

تیم کرکت بمبئی هند وراد مرحله نهایی گردید...

تیم کرکت بمبئی هند با برد ۶ ویکت متقاعد کننده بر تیم کولکته نایت رایدرز در روند مقدماتی دوم در استدیوم چناسوامی در بنگلور شب گذشته وارد مرحله نهایی لیگ برتر کرکت هند گردید. بعد از اینکه روہت شرما برن...

ماریا شاراپووه یک وائلد کارت برای تورنمنت  علفزار دبلو تی ای در بر منگ...

ماریا شاراپووه یک وائلد کارت برای تورنمنت  علفزار دبلو تی ای در بر منگم اعطا شده است. آن دو روز بعد از آن که بازیکن روسئ شماره یک اسبق جهان برای فرینچ اوپن بدنبال ممانعت ۱۵ ماهه اش برا ی دوپنگ وائلد ...

ماریا شاراپووه یک وائلد کارت برای تورنمنت  علفزار دبلو تی ای در بر منگ...

ماریا شاراپووه یک وائلد کارت برای تورنمنت  علفزار دبلو تی ای در بر منگم اعطا شده است. آن دو روز بعد از آن که بازیکن روسئ شماره یک اسبق جهان برای فرینچ اوپن بدنبال ممانعت ۱۵ ماهه اش برا ی دوپنگ وائلد ...

شاراپوا از اشتراک در تورنامنت فرنچ اوپن منع شد...

در تورنامنت تینس فرنچ اوپن یا رولان گاروس که بروز دو شنبه شروع می شود ،شارا پوا ستاره بازی تینس روسی از سهمیه ویژه ای ورود به میدان گرند سلیم منع شده است. به آن قهرمان دو مرتبه ای یک “وایلد کار...