رئیس جمهور فرانسه برای یک افزایش در کمترین مزدها و امتیازات مالیاتی در...

 رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون برای یک افزایش در کمترین مزدها و امتیازات مالیاتی در واکنش به هفته های احتجاج های پر خشونت قول داده است. فرانسه شاهد 4 تعطیل آخر هفته پرخشونت علیه افزایش های مالیات س...

هند موشک بالستک بین قاره ای را بطور آزمائشی موفقانه پرتاب نموده است...

موشک بالستک بین قاره ای بطور بومی ساخته شده اگنی – ۵ دیروز از جزیره عبدالکلام تحت میدان آزمائش موقتی چندی پور بطور آزمائشی موفقانه پرتاب گردید. این چهار مین آزمائش کامیاب موشک مذکور است. موشک ۱۷ متر ...

رئیس پارلمان روسی با معاون رئیس جمهور وینکئیا ناییدو دیدار کرده است...

رئیس مجلس سنا اِم وینکئیا  ناییدو و رئیس دومای پارلمان روسی آقای ویاچسلاو ولدین متقاضی تبادل های پارلمانی موثر برای تقویت نمودن همگرایی نظریات شده اند. آقای ولدین با یک هئیت پارلمانی روسی سطح عالی با...

اجلاس زمستانی پارلمان امروز شروع می شود...

اجلاس زمستانی پارلمان امروز شروع می شود. اجلاس تقریباً یک ماه طولانی مذکور تا هشتم ماه آینده ادامه خواهد داشت. وزیر امور پارلمانی نریندرا سینگ تومر دیروز ضمن اطلاع دادن به رسانه ها بعداز جلسه همه حزب...

آقای رام نات کووند از امروز یک بازدید چهار روزه از میانمار را شروع می ...

آقای رام نات کووند رییس جمهور کشور از امروز یک بازدید چهار روزه از کشور میانمار به عمل می آورد.در دوران اقامتش، رئیس جمهور از پای تخت آنکشور دیدن کند و با همتای خود و مشاور دولتی دیدار و صحبت خواهد ن...

کشتی های بحری روسی برای اشتراک کردن در تمرین بحری وارد ویساکاپاتنام شد...

سه کشتی بحری روسی بروز یک شنبه  برای اشتراک کردن در تمرین بحری دوجانبه با همتایان هندی شان به هدف افزایش قابلیت همکاری میان دو نیروی بحری وارد ویساکاپاتنام شد.در یک علامیه آمده است که دهمین قسمت تمری...