ایالات متحده و چین به ترک نمودن کدام جنگ تجارتی و عقب نشینی کردن از تح...

ایالات متحده و چین به ترک نمودن کدام جنگ تجارتی و عقب نشینی کردن از تحمیل کردن تعرفات بر یکدیگر موافقه نموده اند. بعد از دومین دور طولانی مذاکرات در واشنگتن ،طرفین یک بیانیه مشترک را دراوائل روز یک ش...

هند گفته است که واکنش ملل پیشرفته برای اقدام بزرگتر در مبارزه با تغییر...

هند گفته است که واکنش ملل پیشرفته برای اقدام بزرگتر در مبارزه با تغییرات آب وهوا ناکافی است. وزیر محیط و تغییر آب وهوا دکتر هرش وردهن دیروز ضمن مداخله کردن در بیست و ششمین جلسه وزارتی بی اِی اِس آی س...

هند ششمین پولدار ترین کشور در جهان با یک ثروت مجموعی ۸۲۳۰ بلیون دالر آ...

هند ششمین پولدار ترین کشور در جهان با یک ثروت مجموعی ۸۲۳۰ بلیون دالر آمریکایی می باشد. طبق بررسی مهاجرت ثروت جهانی بانک افریقایی و آسیایی ، ایالات متحده پولدار ترین کشور در جهان بایک ثروت مجموعی  ۶۲۵...

صدراعظم نریندرا مودی امروز صبح برای یک سفر همه روزه به روسیه روانه خوا...

صدراعظم نریندرا مودی امروز صبح برای یک سفر همه روزه به روسیه روانه خواهد شد. آقای مودی یک کنفرانس سران غیر رسمی را با رئیس جمهور روسیه ولادیمر پوتن در سوچی برگزار خواهد کرد. منابع رسمی گفتند که گفتگو...