تقاضای دولت مرکزی از کمبریج آنالیتیکا برای آشکار کردن نهاد های بکار گ...

دولت مرکزی از شرکت کمبریج آنالیتیکا تقاضا نمود که نهاد ها را آشکار کند که بنا به اتهام برای بکار بردن اطلاعات هندیان از پایه گاه فیس بک مستخدم کرده بود. وزارت الکترونیک، اطلاعات و تخنولوژی از این شرک...

رئیس جمهور هند : روش هند به همکاری اش با افریقا مشورتی و مشارکتی است...

آقای رام نات کووند رئیس جمهور هند گفته است که روش هند به همکاری اش با افریقا مشورتی و مشارکتی می باشد.موصوف اظهار عقیده نموده که این روابط به هدف توانمندسازی،قابلیت سازی،منابع بشری، دسترسی به بازار ه...

صدراعظم مودی اپوزیسیون را برای دروغ گویی علیه دولت بدلیل نا امیدی روی ...

نریندرا مودی صدراعظم هند اپوزیسیون را برای دروغ گویی علیه دولت بدلیل نا امیدی و نا راحتی روی ضرر انتخاباتی  متهم ساخت. در دوران جلسه حزب پارلمانی که دیروز در دهلی جدید ، آقای مودی از اعضای پارلمان بر...

رئیس جمهور اعزامی آلمان با نریندرا مودی صدراعظم جلسه دوجانبه می نماید...

داکتر فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور اعزامی آلمان با نریندرا مودی صدراعظم امروز در دهلی جدید ملاقات می نماید. انتظار می رود که در دوران جلسه هردو رهبر روی طرق عمیق سازی مناسبات مابین دو کشور در س...

موافقه هند و چین به ارزیابی امکان تقویت همکاری بوسیله تبادل بازدید ها ...

هند و چین به ارزیابی کردن امکان تقویت نمودن همکاری بوسیله تبادل بازدید ها و میکانیزم های دیالوگ نهادی بمنظور تشویق کردن تفاهم و همکاری بهتر میان دو نیروی دفاعی موافقه کرده اند. در دوران جلسه یازدهمین...

هند تذکاریه را به وزارت امور خارجه پاکستان درباره بستوه آوری مامورین ک...

هند تذکاریه را به وزارت امور خارجه پاکستان درباره رویداد های مداوم بستوه آوری و ارعاب مامورین و اعضای عمله کمیسیون عالی هند فرستاده است. منابع گفتند که هند از پاکستان تقاضا کرده است که تمام رویداد ها...