سازمان ملل متحد: ۲۲۰ در مبارزه ها برای پایتخت لیبیا در دو هفته گذشته ک...

جنگ میان قوای لیبیایی حریف برای کنترل تریپولی در دو روزه گذشته شدت یافته است. تعداد هلاک شدگان بشمول مبارزین و  غیر نظامیان از وقتی که ارتش ملی لیبیا المخفف اِل اِن اِی یک حمله نظامی بزرگ را برای تسخ...

حد اقل هفت نفر در انفجار انتحاری کابل کشته شدند...

در افغانستان، هفت نفر دیروز در یک حمله بر یک محوطه دولتی خیلی حفظ شده درکابل مرکزی کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی گفت که چهار غیر نظامی و سه سرباز کشته و هشت دیگر در دوران حمله زخمی شدند. ب...

نیا یک شخص را در ارتباط بازجویی اش علیه گروپ ملهم شده توسط آی اِس آی ا...

آژانس ملی تحقیقات المخفف نیا دیروز یک شخص از دهلی را در ارتباط بازجویی اش علیه یک گروپ ملهم شده توسط آی اِس آی اِس دستگیر نمود. گروپ مذکور بطور ادعا شده، حملات انتحاری و انفجارات سریال را با هدف قرار...

کمپائن انتخاباتی برای سومین مرحله انتخابات لوک سبها تشدید می شود. رائگ...

کمپائن انتخاباتی برای سومین مرحله انتخابات لوک سبها تشدید می شود. رائگیری بتاریخ بیست وسوم ماه اپریل صورت خواهد گرفت. کمپائن انتخاباتی برای سومین مرحله انتخابات مجلس عوام پارلمان هند – لوک سبها این ع...

دولت، تجارت امتداد خط کنترول در جمو و کشمیر را سر از امروز تعلیق کرد...

دولت از روز جمعه ۱۹ اپریل تجارت امتداد خط کنترول در جمو و کشمیر را متوقف کرده است. وزارت امور داخله در این زمینه دستور داده است. این تصمیم صورت گرفته است طوریکه دولت گزارش دریافت نموده است که مسیرهای...