ترمپ برای اولین جلسه سران ولادیمر پوتن وارد هلسینکی،فنلاند گردید...

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به غرض اولین جلسه سران با همتای روسیه خود ولادیمر پوتن وارد هلسینکی،فنلاند گردید. طیاره قوای هوایی دارای ترمپ پیش جلسه تاریخی با پوتن که برای امروز قرار است...

حمله هوای اسرائیل بر غزا

ارتش اسرائیل بزرگترین حمله هوای اش پس از  جنگ  سال ۲۰۱۴ دیروز در غزا براه انداخت وقتیکه جنگبازان حماس درجن ها راکت در اسرائیل پرتاب کردند که برای آغاز یک جنگ کامل بعد از رشد تنشهای هفته ها طولانی در ...

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالت متحده امریکا برای بازدید چهار روزه از بری...

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالت متحده امریکا برای بازدید چهار روزه از بریتانیا دیروز وارد لندن گردید.بعد از مذاکرات با خانم ترزا می صدراعظم بریتانیا به محل اقامتگاه صدراعظم آنکشور، آقای ترمپ به افراد رس...

گردشگران به امارات متحده عربی می توانند تقاضای پنجم درصد بازپرداخت مال...

گردشگران به امارات متحده عربی می توانند تقاضای پنجم درصد بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هنگام بازدید از کشور اعمال کنند. این بروز چهارشنبه توسط کابینه امارات متحده عربی اعلام شد. براساس بیانیه...