ایران قرار است ترمینال صادراتی عمده نفت اش را از خلیج به دریای عمان من...

ایران قرار است ترمینال صادراتی عمده نفت اش را از خلیج به دریای عمان منتقل کند. رئیس جمهور حسن روحانی دیروز در سخنرانی مخصوص تلویزیونی اعلان کرد که صادرات قبلاً از ترمینال جزیره خارک در عمق خلیج به بن...

دکتر عارف الرحمان علوی بعنوان سیزدهمین رئیس جمهور پاکستان بوسیله کمیسی...

طبق نتایج فراهم شده بوسیله کمیسیون انتخاباتی پاکستان دکتر عارف الرحمان علوی بعنوان سیزدهمین رئیس جمهور پاکستان انتخاب شده است. آقای علوی آراء بیشتر از آراء مجموعی دو حریف اش را بدست آورد، فضل الرحمان...

 ایالات متحده محبوس کردن دو ژورنالیست ریوترز در میانمار را محکوم نموده...

ایالات متحده محبوس کردن دو ژورنالیست ریوترز در میانمار را که از یک کشتار دسته جمعی مسلمانان روهنگیا در آن کشور خبرداده بودند محکوم نموده و آنرا خیلی موجب تصدیع خاطر توصیف نموده متقاضی رهایی فوری مردا...

در برازیل، یک حریق موزه ملی در ریو دی جینرو ، قدیمترین موسسه علمی در ک...

در برازیل، یک حریق موزه ملی در ریو دی جینرو ، قدیمترین موسسه علمی در کشور را بی اسباب نمود. باور می شود که بیشتر ۲۰ میلیون قلم درآن بشمول قدیم ترین بقایای انسان یافته شده در امریکا ها نابود شده اند....