خطابه رئیس جمهور محترم هند آقای رام نات کووند درست پیش از روز جمهوری ه...

مترجم : حفیظ الدین هم شهریان عزیز درست پیش از هفتاد و یکمین روز جمهوری ما، من به همه شما در هند و خارج از هند، تبریکات گرم و پر حرارت من را تقدیم می کنم. هفت دهه قبل، بروز بیست و ششم ماه جنوری، قانون...

خطاب صدراعظم آقای نریندر مودی به ملت از باروی قلعه سرخ بمناسبت هفتاد و...

مترجمین: (محمد انظر نجمی، دی دی سوامی، محمد آصف جاه) هموطنان عزیز من  در این روز خطیر استقلال ، تبریکات زیاد به همه هموطنان.  امروز جشن رکشابندن نیز است. این رسم قرنها کهنه مظهر انس و محبت بین برادر ...