گزارش رادیوی مراسم گشایشی سیمینار دو روزه بین المللی روی ادبیات فارسی ...

برگزارشده در روزهای ششم و هفتم نوامبر ۲۰۱۷ میلادی در ایوان غالب، دهلی جدید تهیه و تقدیم کننده : انظر نجمی مراسم اختتامیه سیمینار دو روزه بین المللی روی ادبیات فارسی دری در آخرین دوره مغولان هند (۱۷۰۷...

محفل قوالی

 قوال: استاد اسلم صابری و همراهان تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال