HE Melba Pria, Ambassador of Mexico to India

Interview with Ambassador of Mexico to India, HE Melba Pria.

Interviewer : Kaushik Roy.

14333773_1231884893502379_8591967598814098980_n