કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની આર્થિક બાબતોની સમિતિએ પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના હેઠળ નાબાર્ડને સૂક્ષ્મ સિંચાઈ ભંડોળ પેટે પાંચ હજાર કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ પૂરું પાડવાની મંજૂરી આપી છે. – કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ઝારખંડના દેવઘર ખાતે નવી એઇમ્સ સંસ્થા સ્થાપવાની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી છે.

આર્થિક બાબતો અંગે કેબિનેટ કમિટી, સીસીઇએ વડાપ્રધાન કૃષિ સિંચાઇ યોજના હેઠળ નાબાર્ડ સાથે માઇક્રો સિંચાઇ ફંડ (MIF) માટે 5000 કરોડ રૂપિયાના પ્રારંભિક ભંડોળને મંજૂરી આપી છે. 2018-20 દરમિયાન 2000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને 2019-20 દરમિયાન 3000 કરોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

નાબાર્ડ આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્ય સરકારોને લોનનું વિસ્તરણ કરશે. નાબાર્ડ પાસેથી ઉધાર 7 વર્ષમાં બે વર્ષની ગ્રેસ પીરિયડ સહિત ચૂકવવામાં આવશે. MIF દ્વારા મૂડીરોકાણ દર નાબાર્ડ દ્વારા ભંડોળ ઊભું કરવાના ખર્ચ કરતાં 3 ટકા ઓછું સૂચવવામાં આવ્યું છે.