પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે પંજાબના મલૌત ખાતે ખેડૂત રેલીને સંબોધશે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે પંજાબમાં મુકતસર જિલ્લાના મલૌત ખાતે ખેડુત કલ્યાણ રેલીને સંબોધન કરશે. ટવીટર પર શ્રી મોદીએ જણાવ્યું કે દેશના કૃષિક્ષેત્રના વિકાસમાં પંજાબનું યોગદાન અમુલ્ય છે. લઘુત્તમ ટેકાના ભાવમાં સરકારે અભુતપુર્વ વધારો કર્યો છે તેના સમર્થનમાં આ રેલી યોજવામાં આવી છે. ભાજપ અને શિરોમણી અકાલી દળ દ્વારા આયોજીત આ રેલી અંગે અકાલીદળના પ્રમુખ સુખવીરસિંઘ બાદલે જણાવ્યું કે પંજાબ, હરીયાણા અને રાજસ્થાનના ખેડુતો તેમાં ભાગ લેશે અને પડતર િંકંમતના પ૦ ટકા નફો આપતા ભાવો અંગે ભલામણ કરતા સ્વામીનાથન સમિતિના અહેવાલના અમલ અંગે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માનવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાતના પગલે મુકતસરમાં સલામતિ ચુસ્ત બનાવવામાં આવી છે.