Di Himachal Pradesh, latihan bersama pasukan bersenjata India dan Royal Thailang Army sudah menjadi ber-akhir di daerah Bakloh di Distrik Chamba, kemarin.

Di Himachal Pradesh, latihan bersama pasukan bersenjata India dan Royal Thailang Army sudah menjadi ber-akhir di daerah Bakloh di Distrik Chamba, kemarin. Ketika mengadakan latihan bersama selama 2 minggu, kedua belah pihak mengadakan tekanan untuk mengurus melawan kelompok terrorist dan mengadakan kerja sama diantara mereka. India dan Thailand mempunyai hubungan mesra dalam sector dinas pertahanan. Sebelumnya latihan bersifat sedemikian diadakan di Karbi di Thailand, dalam tahun 2016.