ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪುನರ್‌ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿ...

ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ.  ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಿಂದತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಅದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಆರನೇ ಸುತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ ಕತಾರ್‌ ನ  ದೊಹಾದಲ...