ಭಾರತದ ಐಟೆಕ್ ಭಾಗಿದಾರಿಕೆ: ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ...

ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ದೃಢ ಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇ-ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಇ-ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಆಫ್ರಿ...

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ‌ದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ...

  ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯಗಳಿ...