ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ಯುಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ...

ಅಮೆರಿಕಾದ  46ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೆಂದು 2020ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ (ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗೋಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ...

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಸಮರ

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ‘ಬ್ರೆಂಟ್’ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 1991ರ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್...