ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം...

ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന വേളയിലാണ് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് സ്സരീഫിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം. ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ നയത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഈ സന്...