ഉയരുന്ന എണ്ണവില നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാര്‍...

ഇറാന് എതിരെയുള്ള ഉപരോധ നിയമത്തില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഴു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കിയതിന്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ എണ്ണ വിപണിയിലും ഇന്ത്യയ്ക്കുമേലും ഉള്ള ഇതിന്റെ പ്രഭാവം ദയനീയമാണ്. എ...