ശ്രീലങ്കയുടെ ഏഴാമത് പ്രസിഡന്റായി ഗോദബയ രാജപക്‌സ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു...

ശ്രീലങ്കയുടെ ഏഴാമത് പ്രസിഡന്റായി ശ്രീ ഗോദബയ രാജപക്‌സ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീലങ്ക പൊതുജന പേരമുന അഥവാ എസ്.എല്‍.പി.പി പാര്‍ട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശ്രീ രാജപക്‌സയ്ക്ക് 52.25 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു. ...

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനവും പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളും...

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം നാളെ ആരംഭിക്കും. അടുത്തമാസം 13 വരെ തുടരും. നിരവധി ബില്ലുകള്‍ സമ്മേളന കാലയളവില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. രണ്ടു നിര്‍ണായക ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ നിയമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നയരൂപീകരണം, പ്രവ...

ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുന്നു....

ബ്രിക്‌സ് കൂട്ടായ്മ നിലവില്‍ വന്നതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര ഇടപെടലുകളിലും വിദേശനയത്തിലും ബ്രിക്‌സ് അതിന്റേതായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ജിയോ പൊളിറ്റിക്‌സിന്റെയും ജിയോ എക്കണോ...