भारत-नेपाल जल विद्युत परियोजनाहरू: वर्तमान परिदृश्य

आलेख: डा. अमित कुमार, रिसर्च फेलो, भारतीय विश्व मामिला परिषद (ICWA)
        अनुवादक एवं वाचक : महेन्द्रनाथ उपाध्याय