महान समाज सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वति

 

आलेख : श्री रणबहादुर गुरुङ्ग
वाचक: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग