साहित्य अकादेमी र भारतीय भाषाहरूका साहित्य

वार्ताकार :श्री धर्मराज थापा /

12 मार्च साहित्य अकादेमी दिवसको अवसरमा भारतको सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादेमी र यसले नेपाली लगायत विभिन्न भारतीय भाषाहरूबीच अन्तर्सम्पर्कको क्षेत्रमा गर्दैआएको प्रयासबारे चर्चा गरिएको छ।