रङहरूको चाड होली

आलेख : श्री गुणानन्द थपलियाल /
             अनुवाद: राजकुमार सिंह /
              वाचन: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग