केरल सरकारले पूर्व सर्कस कलाकारहरूलाई पेन्शन प्रदान गर्ने

केरल सरकारले राज्यका पूर्व सर्कस कलाकारहरूलाई पेन्शन दिने निर्णय गरेको छ र यसका लागि 1 करोड 13 लाख रुपियाँ छुट्ट्याएको छ।

यो निर्णय राज्यका मुख्य मन्त्री पिनरायी विजयन हालैमा कुन्नुर जिल्लाको यात्रामा जानुभएको बेलामा सर्कस कलाकारहरूको एक समूहले भेट गरेर उहाँलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिएपछि लिइएको हो।

कुन्नुर जिल्लाको थलास्सेरी भारतीय सर्कसको हुर्कने स्थलको रूपमा प्रसिद्ध छ।