लोक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधान मन्त्रीले आज उत्कृष्ट लोक सेवाको लागि अधिकारीहरूलाई सम्मानित गर्नुहुने  

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा आज नयाँ दिल्लीमा उत्कृष्ट लोक सेवाको लागि अधिकारीहरूलाई सम्मानित गर्नुहुनेछ।

प्रधान मन्त्रीले कार्यक्रमहरूको प्रभावी कार्यन्वयन गरेको तथा नवोन्मेषको लागि जिल्लाहरू र अन्य केन्द्रीय एवम् राज्यिक संस्थानहरूलाई उत्कृष्ट लोक सेवा निम्ति प्रधान मन्त्रीको पुरस्कारबाट सम्मानित गर्नुहुनेछ।