वित्त मन्त्रालयद्वारा 2016-17-को लागि ई.पी.एफ.-माथि 8.65 प्रतिशत ब्याज दरलाई मञ्जूरी

श्रम मन्त्री बन्डारू दत्तात्रेयले आज के बताउनुभयो भने वित्त मन्त्रालयले 2016-17-को लागि कर्मचारी भविष्य नीधि कोष (ई.पी.एफ.) माथि 8.65 प्रतिशत ब्याज दरलाई मञ्जूरी दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले शीघ्र जनाउ जारी गर्नेछ अनि 4 करोड ग्राहकहरूलाई यो ब्याज दरअनुसार लाभ उनीहरूको खातामा जम्मा गरिइनेछ।